Vlissingen wil concurrentie aangaan met Schiphol, Rotterdam en Eindhoven

Vlissingen moet in 2040 net zo belangrijk zijn voor Nederland als Schiphol, de haven van Rotterdam en de brainport Eindhoven. Dat staat in de Toekomstvisie 2040 van de stad. De gemeente wil tegen die tijd leidend zijn op het gebied van 'delta-innovatie': innovatie op het gebied van water, veiligheid, energie en voedsel.

In 2040 moet Vlissingen een luxebadplaats zijn (foto: Barber Djivi)

Die innovatie moet ontstaan uit een nauwe samenwerking tussen middelbaar en hoger onderwijs, bedrijfsleven en overheid. De gemeente wil jongeren naar Vlissingen trekken en ze in Zeeland houden doordat zij gelijk na hun studie in kunnen stromen in het Zeeuwse bedrijfsleven. Het nog te openen Delta Kenniscentrum, onderdeel van het compensatiepakket voor de marinierskazerne, moet daar een grote rol in gaan spelen. Dat kenniscentrum moet niet alleen studenten overhalen in Zeeland te komen studeren, maar moet ook innovatieve bedrijven naar onze provincie halen.

De toekomst als nieuwe mainport in Nederland moet gepaard gaan met een andere bevolkingsopbouw. In 2040 wil de gemeente dat Vlissingen een volwaardige studentenstad is geworden. Daarnaast wil het gemeentebestuur dat er tegen die tijd meer jonge, hoogopgeleide gezinnen in de stad wonen. Ook voor toeristen moet er ruimte blijven, maar de gemeente wil vooral kapitaalkrachtige toeristen aantrekken. Als het aan het gemeentebestuur ligt, profileert Vlissingen zich in de toekomst als luxe badplaats.

Bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid

Naast concurrentie aangaan met de al bestaande Nederlandse mainports, wil Vlissingen ook inzetten op een betere bereikbaarheid, duurzaamheid en gezondheid. Dat laatste wil de gemeente bereiken door mensen te helpen gezond te leven voordat zij gezondheidsproblemen krijgen. Het credo van Vlissingen wordt als het aan het college ligt 'als je niet 100 procent gezond bent, ben je ziek'. Vooral mensen met een lager inkomen moeten gestimuleerd worden om gezonder te leven. Daarnaast moeten die in de toekomst meer betrokken worden bij de maatschappij.

Het gemeentebestuur van Vlissingen stelde de Toekomstvisie 2040 op na gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De gemeenteraad bespreekt de visie naar verwachting in september.

Meer over dit onderwerp:
Vlissingen Toekomstvisie 2040
Deel dit artikel:

Reageren