Zeeland is in tien jaar 186 klassen met kinderen kwijtgeraakt

Zeeland verliest jaar in jaar uit per saldo honderden basisschoolleerlingen. Volgens cijfers van het ministerie van Onderwijs zaten er vlak voor deze zomervakantie nog 30.462 leerlingen in de Zeeuwse schoolbankjes. Dat zijn er precies 4.620 minder dan in 2011. Omgerekend zijn dat 186 schoolklassen van 25 leerlingen die zijn leeggelopen.

186 schoolklassen van 25 leerlingen zijn leeggelopen. (foto: ANP)

En dat terwijl Omroep Zeeland jaar in jaar uit kan melden dat onze provincie qua inwonertal telkens een beetje groeit. Dat is waar, maar het is niet dankzij de natuurlijke aanwas (kinderen). De steeds leger rakende scholen bewijzen dat. De basisscholen raakten 14 procent van de leerlingenaantallen kwijt. Alleen door import van nieuwe inwoners blijft het inwoneraantal nog stijgen.

Katholiek, protestant of openbaar

Scholen die zich katholiek of protestants-christelijk noemen en ook openbare scholen hebben het zwaar. Onderstaande grafiek laat het verloop van de leerlingen in het gewone basisonderwijs zien, dus niet het speciaal onderwijs.

Het katholieke basisonderwijs in Zeeland heeft in de afgelopen tien jaar relatief de meeste leerlingen verloren: 29 procent (=1.800) minder leerlingen sinds 2011. Maar in absolute zin is het protestants-christelijke onderwijs in Zeeland de grote verliezer. Die is in onze provincie groter en raakte per per saldo 2.140 leerlingen kwijt. Ook het openbare onderwijs, de grootste denominatie, verliest in onze provincie.

Reformatorische concurrenten

Alleen de reformatorische basisscholen (inclusief de Gereformeerd-Vrijgemaakte scholen, die in de statistiek een aparte groep vormen) scoorden nog wat leerlingenwinst, namelijk 610 leerlingen erbij in tien jaar, wat een groei is van elf procent. Vermoedelijk is die toename ten koste gegaan van de andere protestants-christelijke scholen. Aan de grafiek is te zien hoe in 2012 die laatste groep scholen een forse klap kreeg, terwijl hun reformatische concurrenten op dat moment een sprong vooruit maakten.

Meer over dit onderwerp:
basisonderwijs leerlingentallen
Deel dit artikel:

Reageren