Zeeuwse gemeenten blijven duizenden euro's uittrekken voor lokale kranten

Meer dan de helft van de Zeeuwse gemeenten blijft duizenden euro's uittrekken voor het publiceren van gemeenteberichten in lokale kranten, ook nu dat vanuit de landelijke wetgeving niet meer verplicht is. Dat blijkt uit een rondgang langs de dertien Zeeuwse gemeenten.

Eén van de gemeenten die ermee door blijft gaan is de gemeente Kapelle. Dat doen ze naar eigen zeggen niet zomaar. Ze baseren zich daarbij op hun eigen onderzoek. "Dat was niet per se representatief", zegt waarnemend burgemeester Fons Naterop. "Maar daaruit bleek wel dat 75 procent van de mensen het toch heel erg waardeert."

'We gaan ermee door'

Het ging om een enquête die slechts door tachtig van de ruim negenduizend inwoners werd ingevuld. Maar volgens Naterop genoeg om ermee door te gaan. "Als je het vergelijkt met andere enquêtes dan is het indirect wel degelijk representatief te noemen en voor ons voldoende aanleiding om te zeggen: we gaan ermee door."

Kapelle wil koste wat het kost doorgaan met de publicaties. Uitgever Daniël van Iwaarden van Trainews Media (uitgever van tien lokale kranten waaronder De Scheldepost in Kapelle) begrijpt die keuze wel. "De mensen verwachten het en het hoort ook echt bij die lokale krant." Tegelijkertijd heeft van Iwaarden ook een belang. Want zonder de gemeente als adverteerder, er wordt immers betaald voor de gemeentepagina, kunnen sommige lokale kranten niet bestaan. "Inderdaad, we hebben het bij sommige kranten nodig om de exploitatie rond te krijgen."

Je moet er gewoon mee dealen."
Waarnemend burgemeester Fons Naterop van Kapelle

Sinds kort zijn gemeenten verplicht om officiële berichten te plaatsen op de website: officielebekendmakingen.nl. Daarnaast kan elke gemeente zelf bepalen of er ook nog gepubliceerd wordt in de lokale huis-aan-huiskrant. De meesten doen dat ook. Volgens Van Iwaarden is dat een verstandige keuze. "Offline kun je proactief communiceren naar de inwoners. Zeker als je weet dat het goed gelezen wordt."

De vraag is hoelang dat nog zo blijft. Naterop verwacht op termijn wel verandering. "Mijn gevoel zegt wel dat de digitalisering gaat toenemen, maar ik verwacht het nog niet binnen nu en tien jaar. Het plaatselijk blaadje wordt nu nog steeds gewaardeerd en daar moet je dan ook gewoon mee dealen."

Ophef over evenementen

In de gemeenteraad van Kapelle ontstond onlangs ophef over de uitgever Trainews Media van De Scheldepost. Zo wil de uitgever, door identiteitskaders die gemaakt zijn op basis van de persoonlijke geloofsovertuiging, geen advertenties plaatsen van onder andere evenementen die op zondag plaatsvinden. De gemeenteraad is daar boos over en wil geen beperkingen voor betaalde advertenties. Burgemeester Naterop gaat daarom half augustus met de uitgeverij in gesprek.

Reacties per gemeente

Noord-Beveland
"Wij blijven vanaf 1 juli 2021 publiceren in ons lokale blad als extra service naar onze inwoners. De officiële bekendmakingen worden samen met nieuwsberichten gepubliceerd. Een precieze verdeling is niet te maken, maar wij schatten dat enkel de officiële bekendmakingen/gemeenteberichten die onder de wet zullen vallen, zo'n 17.000 euro hebben gekost vorig jaar."

Schouwen-Duiveland
"We willen zo'n breed mogelijk publiek bereiken, de lokale krant is dan een extra service. De gemeente heeft een contract voor 549,- per week. (= 28.548,- per jaar)"

Tholen
"Wij blijven doorgaan met het aanbieden van gemeenteberichten in de Eendrachtbode en Thoolse Bode. De kosten waren ca. 54.000,-, echter is dit een hoger bedrag dan in voorgaande jaren, aangezien hier voor ca. 37.000,- aan corona-gerelateerde berichtgeving bij inbegrepen zit."

Reimerswaal
"In Reimerswaal worden de bekendmakingen gepubliceerd in het Reimerswaals advertentieblad, dat zeer goed wordt gelezen. Er wonen relatief veel ouderen in de gemeente. We promoten steeds meer de online mogelijkheden om de bekendmakingen in te zien, dus verwachten wel op termijn volledig over te stappen op digitaal. De kosten zijn ongeveer 7,500,- per jaar"

Kapelle
"Wij zien nog steeds de meerwaarde in van het publiceren in De Scheldepost in. In 2020 waren de totale kosten 20.303,25. euro."

Goes
"De gemeente Goes stopt vooralsnog niet met het aanbieden van gemeenteberichten aan lokale kranten. We zien het nog als een middel om doelgroepen die minder digitaal vaardig zijn te bereiken. De kosten voor de publicatie van gemeenteberichten in 2020 lagen rond de 20.000 euro."

Borsele
"Wij stoppen niet met het aanbieden van onze publicaties aan de lokale krant. De kosten van het afgelopen jaar waren 30.000,- euro."

Middelburg
"We blijven in de lokale krant publiceren. Op onze wekelijkse, gemeentelijke pagina publiceren we berichten, heeft een raadslid een column en maken we melding van officiële publicaties. De aanvragen publiceren we niet in zijn volledigheid. We vermelden de aangekomen aanvragen en verleende vergunningen met een verwijzing naar www.overheid.nl. Afgelopen jaar betaalden we net geen 16.000. Dat is voor wekelijks een volledige pagina in de Faam."

Veere
"De gemeente Veere publiceert sinds januari 2014 de gemeenteberichten via overheid.nl. De kosten om de gemeenteberichten via overheid.nl te publiceren zijn 6.000 euro per jaar en de kosten van publicatie in De Faam in 2020 waren 7.200 euro. Samen 13.200 euro. Wij publiceren in De Faam."

Vlissingen

"Kennisgevingen over vergunningen moet de gemeente per 1 juli 2021 verplicht elektronisch bekendmaken. Dat wil zeggen via uitgifte elektronisch gemeenteblad. Voorlopig blijven we deze ook nog verkort publiceren in De Faam voor een zo groot mogelijk bereik. De gemeente Vlissingen betaalt jaarlijks 10.000 euro voor het GVOP van KOOP (via BZK), de tool om online publicaties op overheid.nl te zetten. Op de wekelijkse pagina van de gemeente in de Vlissingse Bode (t/m 30/6 stond het nog in De Faam) melden we heel kort dat er officiële publicaties online staan, maar deze melding zien we niet als publicatie."

Terneuzen
"Nee. De gemeenteraad is via een verordening al vooruitgelopen op deze veranderingen per 1 juli 2021. De gemeente Terneuzen plaats sinds februari 2018 haar bekendmakingen al digitaal op www.overheid.nl. Daarnaast plaatsen wij wekelijks een, weliswaar verkorte, weergave van de bekendmakingen in ons huis-aan-huisblad (Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad). Dit zodat ook de huishoudens zonder internetaansluiting in de gelegenheid zijn om kennis te nemen van deze gemeentelijke informatie. Lezers van de verkorte bekendmakingen die meer informatie willen kunnen die via onze website of telefonisch opvragen Hier gaan we ook na 1 juli 2021 mee door.
* Kosten abonnement voor bekendmakingen op overheid.nl: 12.000
* Kosten koppeling vergunningensysteem met overheid.nl 3.692
* Kosten Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad: 28.000
* Kosten dagbladen: 7.500"

Hulst
"Wij zijn verplicht om onze bekendmakingen digitaal te publiceren op www.officielebekendmakingen.nl
Dat publiceren gebeurt reeds. De gemeente Hulst publiceert momenteel haar wettelijke bekendmakingen nog op meerder wijzen: via de bovengenoemde site en in de gemeentelijke informatiepagina's in het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad (ZVA); welke ook terug te vinden zijn op onze website. De kosten voor het publiceren van de wettelijke bekendmakingen omvatten de kosten voor de ingekochte ruimte in het ZVA. De wettelijke bekendmakingen worden over de verschillende kostenposten verdeeld. Nota's worden opgesplitst naar gelang de inhoud (soort bekendmaking). Exacte kosten zijn daarom niet 1-2-3 te geven. Een goede inschatting kan wel worden gemaakt. Eea zal neerkomen op een bedrag ad 29.000 euro voor 2020."

Sluis
"De officiële gemeenteberichten worden in het Zeeuwsch Vlaams Advertentieblad (ZVA) gepubliceerd. Over 2020 waren de kosten voor de gemeenterubriek in het ZVA: 58.059,71 euro. Dit bedrag is niet alleen voor de officiële bekendmakingen, maar inclusief alle overige/extra artikelen."

Reageren