Zorgen over uitgesteld onderhoud aan bruggen en sluizen, 'de bereikbaarheid van Zeeland wordt bedreigd'

"De veiligheid en de bereikbaarheid is in het geding." Harde woorden van de gedeputeerde Harry van der Maas richting de minister van Infrastructuur en Waterstaat. De provincie is bang voor stremmingen op Zeeuwse (vaar)wegen, omdat Rijkswaterstaat groot onderhoud aan bruggen en sluizen uitstelt. Daardoor is wel klein onderhoud nodig, waardoor wegen en vaarwegen vaker gestremd zijn.

Een geopende brug (archieffoto) (foto: Vivian Kramer)

Rijkswaterstaat heeft de komende jaren te weinig geld om het onderhoud aan de bruggen en sluizen in Zeeland goed en volgens planning uit te voeren. Daardoor wordt het onderhoud uitgesteld. "Dat vinden we dusdanig zorgelijk dat we nadrukkelijk via deze brief aandacht vragen voor de situatie in Zeeland", zegt gedeputeerde Harry van der Maas.

"We hebben belangrijke infrastructuur liggen, noodzakelijk voor de bereikbaarheid van Zeeland. Als je dat niet onderhoudt, krijg je langdurige stremmingen of erger. Dat moet je zien te voorkomen." In de brief verwijst de provincie onder andere naar de Haringvlietbrug. Die weg gaat twee jaar gedeeltelijk op slot om te voorkomen dat de brug verder beschadigt.

Waar is onderhoud nodig?

Volgens de provincie doen de risico's zich voor bij alle bruggen en sluizen van Rijkswaterstaat en de Vlaketunnel en het Dampoortaquaduct. Het grootste risico lijkt op dit moment de Vossemeersebrug te zijn over het Schelde-Rijnkanaal. "In september worden daar inspecties uitgevoerd. Deze brug is vooral voor de beroepsvaart van belang en in mindere mate voor wegverkeer (vooral voor de ontsluiting van een deel van het eiland Tholen van en naar West-Brabant)."

Ook bij de Postbrug, Slaakbrug, Tholensebrug en de Vlakebrug worden binnenkort geïnspecteerd. Dat leidt in augustus en september tot avond- en nachtafsluitingen.

De provincie vreest dat bruggen en sluizen in de Randstad prioriteit krijgen van het kabinet. "Voor onze economie en de transportsector in Zeeland zou dat een drama zijn." Daarom vraagt de provincie om 'voldoende middelen' om stremmingen te voorkomen. Ook wil de provincie adequaat en tijdig geïnformeerd worden. Nu werd Zeeland met het nieuws verrast door een telefoontje van Rijkswaterstaat.

"De bereikbaarheid van Zeeland, onze voorzieningen over weg en water, wordt bedreigd", benadrukte Van der Maas de ernst van de situatie vanochtend in de radio-uitzending Zeeland wordt wakker. "Dit mag niet gebeuren."

Gedeputeerde Harry van der Maas over onderhoud aan bruggen en wegen

Meer over dit onderwerp:
Zeeland sluizen bruggen
Deel dit artikel:

Reageren