Meeuwen zorgen voor overlast in Vlissingen, gemeente geeft tips om overlast tegen te gaan

Schreeuwende kuikens, gekrijs en een ijsje dat zonder pardon uit je handen gegrist wordt. Meeuwen zorgen volgens de gemeente Vlissingen voor aardig wat overlast in deze tijd van het jaar. Dat zou blijken uit de klachten die binnenkomen. De gemeente kan daar naar eigen zeggen niet zoveel aan doen en hoopt daarom dat inwoners wat tips opvolgen om de overlast te beperken.

Meeuw bij een druk Badstrand (foto: Omroep Zeeland)

Het belangrijkste advies dat de gemeente meegeeft is om de dieren niet te voeren. Maar inwoners kunnen meer betekenen om de overlast terug te dringen, denkt de gemeente. Zo wordt gevraagd geen vuilniszakken op straat te zetten, vuilnisbakken goed af te sluiten en het afval zo kort mogelijk voor ophaaltijd langs de kant van de weg te zetten.

Verder zegt de gemeente dat iedere Vlissinger kan voorkomen dat uitgerekend zijn of haar dak wordt uitgekozen als meeuwenbroedplek. Bijvoorbeeld door het spannen van draden of het neerleggen van een net. Dat mag dan alleen als er nog geen nest aanwezig is op het dak.

Niet alleen de 'schuld' van inwoners zelf

Volgens vogelkenner Marcel Klootwijk kan niet alleen met de vinger naar inwoners worden gewezen als het gaat om meeuwenoverlast: hij ziet dat de broedplekken van de zeevogels in en rond de stad worden volgebouwd.

De belangrijkste tip volgens de gemeente? De meeuwen niet voeren! (foto: Ria Brasser)

Inwoners krijgen ook het advies oude nesten te verwijderen, dakgoten schoon te maken en vogelverschrikkers, bijvoorbeeld in de vorm van een vlieger, te gebruiken om meeuwen te verjagen.

Waarom kan de gemeente niet veel doen?

De meeuw is een beschermde diersoort. "Het is verboden om eieren te rapen of te vernielen of de vogels op een andere manier te hinderen", aldus de gemeente. Wel zegt de gemeente regelmatig de afvalzakken in afvalbakken op straat te vervangen en afval op straat zo snel mogelijk op te ruimen. Daarnaast kijken ze bij bouw- en renovatieprojecten hoe overlast van meeuwen en andere vogels tegen kan worden gegaan.

Gebrek aan broedplekken

Volgens vogelaar Marcel Klootwijk, die meeuwenonderzoek doet in Vlissingen, heeft de oorzaak van de overlast ook te maken met het gebrek aan broedplekken. "Ze worden op veel plekken weggejaagd of weggepest en de terreinen waar ze broeden worden volgebouwd, zoals in de havens. Ze gaan op zoek naar nieuwe broedplekken en dat doen ze in de buurt van hun oude kolonies en dan gaan ze vaak de stad in." Klootwijk denkt dat het een hoop overlast zou schelen als er rondom de stad broedplekken voor meeuwen worden gecreëerd.

Klootwijk zegt dat de stad een veilige plek is voor de dieren om te nestelen. Het volbouwen van hun broedgebied is niet de enige reden dat meeuwen wegtrekken en een eieren leggen op Vlissingse daken. "De meeuwen hebben last van vossen, dat is ook een reden waarom ze uit de havens van Vlissingen wegtrekken. Ze zoeken de daken op en dat is super veilig, daar kan geen vos of kat komen."

En op die daken zijn de meeuwen voor Vlissingers geregeld een wekker die veel te vroeg afgaat. "Het is een kwestie van communiceren met elkaar. Het zijn groepsdieren. Als er één een goede voedselplek heeft gevonden, dan wordt dat snel gecommuniceerd naar anderen. En het territorium afbakenen gaat ook met geluid. Ik kan me voorstellen het het om vier uur 's nachts minder fijn klinkt dan twaalf uur 's middags."

Meeuwen zoeken op de boulevard naar voedsel (foto: Anne-Marie van Iersel)

Meer over dit onderwerp:
Vlissingen meeuwen
Deel dit artikel:

Reageren