Kunstverkoop helpt omwonenden in hun strijd voor Euregiotuinen

De omwonenden van de Euregiotuinen in Oostburg maken zich op voor een juridische strijd tegen de toekomstige invulling van het voormalige tuinencomplex. De komende twee weekenden in augustus organiseren zij een kunstverkoop. De opbrengst is bedoeld voor acties die nodig zijn om 'dit stukje natuur voor de bewoners te kunnen behouden'.

De Stichting Euregiotuinen voor ons houdt een kunstverkoop voor het behoud van de tuinen in Oostburg. (foto: Euregiotuinen voor ons)

De gemeente Sluis buigt zich al bijna vijf maanden over de in totaal 28 inspraakreacties die dit voorjaar zijn ingediend tegen het voorontwerpbestemmingsplan dat tot half maart ter inzage lag. Het plan van de Groedse recreatieondernemer Eric van Damme voor recreatiewoningen, kampeer- en camperplaatsen, een horecagelegenheid en een festival- en evenemententerrein op de plek van de vroegere Euregiotuinen stuit op veel weerstand.

Niet stilzitten in vakantie

Een van de bezwaarmakers is de Stichting Euregiotuinen voor ons die 170 inwoners van Oostburg en omgeving achter zich heeft. Zij verzetten zich fel tegen de in hun ogen verkwanseling van het terrein, dat zich in twintig jaar heeft ontwikkeld tot een groene oase. De stichting wil niet lijdzaam afwachten wat er met haar bezwaren gebeurt en wil het stille reces gebruiken voor een nieuwe actie.

Recreatieondernemer Eric van Damme wil de verwaarloosde Euregiotuinen in Oostburg nieuw leven inblazen. (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn zelfs mensen die het plan zo krankzinnig vinden dat ze dit nog steeds niet serieus nemen en ons zelfs uitlachen.""
José van Zuilekom

Daarom organiseert de stichting op 14 en 15 en op 21 en 22 augustus - telkens van 10.00 tot 17.00 uur - een verkoop van grafiek en fotokunst in de galerie aan de Nieuwstraat 87 in Oostburg. De verkoop dient volgens woordvoerster José van Zuilekom twee doelen: mensen informeren over de Euregiotuinen én geld inzamelen voor het behoud ervan. Volgens haar weten nog veel mensen niet wat er op hen afkomt en denken ze dat de overlast 'wel zal meevallen'. "Er zijn zelfs mensen die het plan zo krankzinnig vinden dat ze dit nog steeds niet serieus nemen en ons zelfs uitlachen."

Etsen, zeefdrukken en andere kunstwerken zijn te koop in de Nieuwstraat 87 in Oostburg. (foto: Euregiotuinen voor ons)

Het plan van initiatiefnemer Eric van Damme kwam in 2017 als beste uit de bus in een prijsvraag die de gemeente had uitgeschreven voor de herontwikkeling van het terrein aan de rand van Oostburg. Dat ligt er sinds 2004 verlaten bij na het faillissement van de eigenaar van de Euregiotuinen, amper een jaar na de opening van de tuinen.

In een brief aan de gemeenteraad geeft het college van Burgemeester en wethouders alvast een voorzet op de antwoorden aan de vele bezwaarmakers. Volgens B en W hebben de inspraakreacties bijna allemaal betrekking op de verwachte overlast van geluid, parkeren en het verlies van het groene karakter van het gebied.

"Er is nagedacht over de wijze waarop je om zou kunnen gaan met deze zorgen vanuit de omgeving en hoe je bepaalde zekerheden kunt inbouwen in het plan om hieraan tegemoet te komen. Tegelijkertijd is ook gekeken hoe de initiatiefnemer toch de kernwaarden van het ingediende plan overeind kan houden en hoe dat planologisch vorm te geven is", schrijft het college.

Evenementen blijven mogelijk

B en W willen, ondanks de bezwaren, de mogelijkheid om er evenementen en festivals te houden, niet schrappen. Zij zetten in op evenementen 'passend bij de aard en karakteristiek van de locatie'. "Er zal nader gekeken worden hoe dit goed geborgd kan worden."

Het college erkent dat door de jarenlange leegstand een fraai natuurgebied is ontstaan, zoals ook veel bezwaarmakers aanvoeren. Volgens het college vormt die natuur juist de basis van het hele plan en is het de bedoeling 'om de groene omgeving nagenoeg volledig te behouden en toegankelijk en beleefbaar te maken'.

Geen camping

Ook blijft de gemeente erbij dat Van Damme ook verblijfsrecreatie moet kunnen bieden. De kampeerplaatsen mogen echter geen zelfstandige camping worden, vindt Sluis, maar zijn onderdeel van 'de functie van dagrecreatie'. Het maximum aantal camperplaatsen lag tot nu nog niet vast; in overleg met de initiatiefnemer wil Sluis dit maximum nog wel bepalen. Dat geldt ook voor de totale oppervlakte voor de horeca.

Bezoek aan Euregiotuinen

De gemeenteraad brengt in september een bezoek aan de Euregiotuinen. Ook omwonenden en andere geïnteresseerden krijgen - als de coronamaatregelen het toelaten - een uitnodiging van de ondernemer voor een bezoek aan de tuinen. In september of oktober besluit de raad dan over het voorontwerpbestemmingsplan. Daarna gaat het ontwerpbestemmingsplan opnieuw de inspraak in.

Meer over dit onderwerp:
gemeente Sluis Euregiotuinen
Deel dit artikel:

Reageren