Kloof tussen inwoners en politiek in Sluis groeit

De kloof tussen bestuur en bewoners in de gemeente Sluis groeit. De adviesraad RMDO vindt dat het gemeentebestuur van Sluis de inwoners te vaak in de kou laat staan. Voorzitter Rien Puyenbroek meent dat de politiek in Sluis de code voor goed openbaar bestuur met de voeten treedt.

Veel Belgen verhuren hun tweede woning in Sluis (foto: Omroep Zeeland)

Die landelijke code zegt onder meer dat een openbaar bestuur moet weten wat er leeft in de samenleving, dat het luistert naar inwoners en aan burgers verantwoording aflegt wat er met hun ideeën is gedaan. Ook moet je als gemeente goed bereikbaar zijn voor inwoners. Beide regels lapt het gemeentebestuur aan de laars, vindt de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling.

Het zit de adviesraad niet lekker

Het zit de adviesraad en de stads- en dorpsraden al langer niet lekker hoe het gemeentebestuur omgaat met de belangen van de inwoners. De druppel die volgens Puyenbroek de emmer deed overlopen, was de discussie in de raad over de recreatieve verhuur van woningen in de kustkernen als Cadzand, Nieuwvliet en Groede.

Het Belfort in Sluis waar de gemeenteraad vergadert. (foto: Theo Ide)

Een kleine meerderheid van de raad wil de regels voor huizenbezitters die hun woning aan toeristen verhuren, veel minder beperken dan het college had voorgesteld. Daarmee ging zij in tegen de wens van de meeste stads- en dorpsraden, die zich al jaren inzetten voor de leefbaarheid in hun kern en die veel overlast ervaren van de vele toeristen.

Boosheid en onbegrip

Het besluit zorgde voor veel boosheid en onbegrip, geeft Puyenbroek aan. Dorpsraden, de actiegroep Toerisme uit Balans, maar ook de oppositiepartijen in de raad proberen nu iedereen te mobiliseren om bezwaar te maken tegen het nieuwe beleid dat aan het eind van het jaar definitief wordt vastgesteld. Een petitie en een modelbezwaarschrift zijn in omloop. Puyenbroek hoopt op een 'tsunami' aan zienswijzen, waar de raad niet omheen kan.

Vooral eenrichtingverkeer

De RMDO, die het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd advies geeft over thema's die met wonen, zorg, cultuur en krimp te maken hebben, zegt dat Sluis wel de mond vol heeft van burgerparticipatie, maar dat er in de praktijk weinig mee gebeurt. "Het is, ondanks constructieve en positieve initiatieven vanuit de gemeente, toch vooral zenden en eenrichtingverkeer", vindt Puyenbroek.

Blijven inwoners gemotiveerd?

Hij snapt dat het gemeentebestuur zijn eigen verantwoordelijkheid heeft en dat je het niet altijd met elkaar eens kunt zijn. "Maar dat de coalitiepartijen niet eens de dialoog willen aangaan en dat onze inzet in één zitting van tafel worden geveegd, dát irriteert en frustreert." Hij is bang dat die irritaties en frustraties er uiteindelijk toe kunnen leiden dat vrijwilligers die nu actief zijn voor een dorp of in de gemeente, zullen afhaken. "Voor wie doe ik het, en waarvoor doe ik het als er toch niet wordt geluisterd?" En dan heb je een groter probleem, denkt hij. "Zij zijn het sociale weefsel in je gemeente."

Stof tot nadenken

Burgemeester Marga Vermue, voorzitter van de gemeenteraad, hoopt dat de politiek in Sluis de boodschap van de RMDO 'goed leest' en 'aan het denken zet': "Wat is mijn rol en mijn opvatting hierin?"

Als burgemeester bewaakt zij in politieke discussies zoals die over de toeristische verhuur, het proces: "Komen alle meningen voldoende aan bod en verloopt het proces toegankelijk en transparant? Maar de inhoud is aan de politiek. De fracties moeten bepalen hoe zij omgaan met alle zienswijzen en hoe ze hun besluit motiveren."

Vooral dat laatste is in dit dossier van belang. "Maak duidelijk hoe je tot een besluit komt, ook als je afwijkt van sommige zienswijzen."

Hoe kom je over als raad?

Het college heeft voor de zomer in een digitale bijeenkomst met delegaties van de RMDO en de stads- en dorpsraden zijn waardering uitgesproken voor hun werk. Vermue wil in september ook een dergelijke bijeenkomst organiseren samen met de fracties. "Niet om te praten over de inhoud, maar over hoe onze besluitvorming tot stand komt en op betrokken burgers kan overkomen."

Deel dit artikel:

Reageren