Elektriciteitsnet Schouwen-Duiveland kan zonnestroom niet meer aan

Zonnepark
Zonnepark © Omroep Zeeland
De zonneparken op de eilanden leveren meer energie dan in het gebied wordt afgenomen. Volgens de netbeheerder zorgt dat voor 'groeipijn'. De teruggeleverde energie moet van de eilanden worden getransporteerd, maar daar het is net op dit moment nog niet op berekend.

Nieuwe aansluiting

Enduris meldt dat er gewerkt wordt aan een extra aansluiting op het landelijke hoogspanningsnetwerk van TenneT, maar het duurt nog wel even voordat die aansluiting er is. Gemiddeld duurt het aanleggen van een nieuwe aansluiting tussen de zeven en tien jaar. TenneT en Enduris zijn nu ruim twee jaar bezig met die nieuwe aansluiting. Binnenkort hoopt TenneT te beginnen met de werkzaamheden. Dan wordt ook bekend wanneer de aansluiting af is.
Het tekort aan ruimte op het elektriciteitsnet heeft grote gevolgen voor nieuwe zon- en windparken. Enduris wil afspraken maken met de eigenaren van nieuwe zon- en windparken en bestaande energiecentrales over het leveren van elektriciteit om te voorkomen dat het net helemaal op slot gaat. Dat betekent dat zij gaan vragen aan oude energiecentrales om minder elektriciteit te leveren op het moment dat zonneparken en windturbines veel kunnen leveren. Lukt het niet om daar afspraken over te maken, kan Enduris niet garanderen dat alle energie het net op kan.
Het tekort aan capaciteit op het elektriciteitsnet heeft geen gevolgen voor al bestaande zon- en windparken en op zonnepanelen van particulieren. Volgens Enduris is er nog genoeg ruimte op het net om die stroom te transporteren.