Verkeersplan Borsele-Oost moet dorpskernen ontlasten

Gemeentehuis Borsele
Gemeentehuis Borsele © Omroep Zeeland
De gemeenteraad van Borsele moet nog stemmen over het plan. Ook het geld voor de eerste fase, zo'n 2,5 miljoen euro, is er nog niet. Maar de wethouder verkeer en vervoer van Borsele, Arno Witkam, wil dat de spa al over twee jaar, in 2022 dus, de grond in gaat.
De Gebiedsvisie Gerichte Aanpak Borsele-Oost, zoals het verkeersplan officieel heet, moet het verkeer rond dorpen als Hoedekenskerke, Baarland, Kwadendamme en Langeweegje in goede banen leiden. "Dat is nodig omdat is gebleken dat vrachtverkeer van uienbedrijf Crop Alliance en het vakantieverkeer naar Camping Scheldeoord voor de nodige verkeersoverlast zorgt binnen de dorpen in het oostelijk deel van Borsele", zegt Witkam.
Uit metingen blijkt dat bijvoorbeeld bij het buurtschap Langeweegje dagelijks zo'n negentig vrachtwagens voorbijkomen.

Klankbordgroep

In 2018 kwam de gemeente ook al met een plan, maar dat werd door de bewoners van het gebied afgeserveerd. "Nu is er goed naar ze geluisterd," zegt Witkam. Er is een klankbordgroep samengesteld waar dorpsraden, maar ook Vereniging Natuurmonumenten en Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland in plaats nemen. Die letten erop dat de natuurwaarden in dit landschappelijke gebied niet worden aangetast. Volgens Witkam valt het met die aantasting erg mee. "Het gaat maar om negenhonderd meter nieuw asfalt, voor de nieuwe randweg bij Hoedekenskerke.
De gemeente Borsele, de provincie en het waterschap gaan het project samen uitvoeren. Het plan en een filmpje met informatie is te vinden onder www.borsele.nl Op 23 september organiseert een inloopavond. Vanwege de coronabeperkingen moet hiervoor een afspraak worden gemaakt.