Voorlopig nog geen waterbuffels in het Land van Saeftinghe

Voorlopig nog geen waterbuffels in het Land van Saeftinghe
Voorlopig nog geen waterbuffels in het Land van Saeftinghe © FreeNature
Het Schor van Baalhoek, waar de buffels komen te staan, is welliswaar opgeleverd, maar dat is te laat voor dit jaar. De dieren zouden al te snel weggehaald moeten worden en naar hun wintergebied bij de haven van Antwerpen worden gebracht.

Export

Als de dieren verplaatst worden naar België, worden ze officieel geëxporteerd. Daarvoor moeten de dieren getest worden op dierenziekten en in quarantaine geplaatst worden. Als de waterbuffels nu naar het Land van Saefthinge zouden komen, moeten ze daar volgens de wetgeving in Nederland minimaal dertig dagen staan. Voordat ze daarna naar België gebracht mogen worden, zou de kudde in de problemen kunnen komen door bijvoorbeeld het risco van springtij in het najaar.
De buffels komen uit de Biesbosch. Daar zijn ze al ingezet voor natuurlijke begrazing. De dieren kunnen goed in moerassige omstandigheden overleven. Ze eten het riet op, zodat er andere planten kunnen groeien.
De komst van de waterbuffels is onderdeel van de Natura2000 herstelmaatregelen. Het gebied zou door de begrazing aantrekkelijker worden voor eenden, ganzen, steltlopers en leeuweriken. De waterbuffels moeten zo'n twintig hectare onderhouden.

Lees ook: