Onderzoek naar alternatief voor schadelijke uitstoot schepen

Binnenvaartschip in Schelde-Rijnkanaal
Binnenvaartschip in Schelde-Rijnkanaal © Ad Schouteren
Langs de Zeeuwse kust is het jaarlijks een drukte van jewelste met duizenden binnenvaartschepen en tankers die goederen laden en lossen in de Zeeuwse havens. De dampen die achterblijven in de laadruimtes worden vaak de buitenlucht ingeblazen zodat daarna andere stoffen kunnen worden vervoerd. Dit ontgassen zorgt voor een mindere luchtkwaliteit die slecht is voor de bemanning, omwonenden en het milieu. Daarom wil het Rijk dit ook verbieden.

Alternatief

Dan moeten er wel eerst alternatieven op tafel liggen. Het bedrijf Martens Cleaning, HZ University of Applied Sciences, Avans Hogeschool en NV Economische Impuls Zeeland onderzoeken samen of die er zijn. Het liefste willen de onderzoekers dat de dampen uit de schepen aan boord opgevangen en hergebruikt gaan worden. Het ideale plaatje is dat er een installatie komt die deze dampen kan verwerken. Als dit tijdens het varen gebeurt scheelt dat weer wachttijden bij ontgassingsinstallaties in de havens.

Schoon Zeeland

Gedeputeerde Dick van der Velde is voorzitter van de landelijke Taskforce Varend Ontgassen. "Een schoon en veilig Zeeland staat voor ons voorop. Daarom willen wij dat het varend ontgassen naar de buitenlucht zo snel mogelijk stopt en dat er mogelijkheden komen om de dampen op een goede manier af te vangen."
Bedoeling is dat de onderzoeksresultaten over 6 maanden worden gepresenteerd.