290.000 euro subsidie om haalbaarheid innovatieve ideeën te onderzoeken

Ondernemers krijgen geld van provincie, gemeenten en het Rijk om hun innovatieve ideeën op haalbaarheid te onderzoeken.
Ondernemers krijgen geld van provincie, gemeenten en het Rijk om hun innovatieve ideeën op haalbaarheid te onderzoeken. © Provincie Zeeland
Vier van de zes projecten zijn 'vis-gerelateerd'. Zo krijgen Stichting Zeeschelp en partners 50.000 euro om te onderzoeken of een volledig geautomatiseerd levend-voersysteem voor larvale kweekvissen mogelijk is. De Zeeuwse aquacultuursector verwacht dat met zo'n systeem het rendement van viskwekerijen verdubbeld zou kunnen worden.
Ook 50.000 euro gaat naar een project om te onderzoeken met welke techniek fosfor en andere nutriënten het beste gewonnen kan worden uit het afvalwater van de nieuw te realiseren viskwekerij van Seafarm. Het is de bedoeling dat die stoffen vervolgens omgezet worden tot grondstoffen voor de agrarische sector. Een bijkomend voordeel zou zijn dat het afvalwater ook schoner wordt.

Vissen analyseren op afwijkingen en schelpdieren sorteren op gewicht

Machinefabriek Kramer B.V., Kingfish Zeeland B.V. en Aris B.V. willen onderzoek doen naar de haalbaarheid van een detectiemethode om vissen te analyseren op afwijkingen in een vroege fase van het kweekproces. Daarvoor krijgen ze 50.000 euro.
49.250 euro is bestemd voor onderzoek naar de technische en economische haalbaarheid van een nieuwe sorteertechniek voor schelpdieren. Een nieuwe machine zou een nauwkeurigere inschatting van het vleesgewicht van de schelpdieren moeten kunnen maken. In eerste instantie richt het project zich vooral op oesters, maar mogelijk kan het ook gebruikt worden voor andere schelpdieren.
Bakken met oesters
Bakken met oesters © Omroep Zeeland
Naast deze 'vis-gerelateerde' projecten, gaat er ook 41.716 euro naar het project Biethanol Axelse Vlakte. Met dat geld wordt de haalbaarheid onderzocht van de vestiging van een bio-ethanolfabriek op de Axelse vlakte. Die zou per dag 2000 ton suikerbieten moeten kunnen verwerken. Ook zou er op de Axelse vlakte een onderzoekscentrum met trainings- en opleidingsfaciliteiten moeten komen.

Onderzoek naar Zeeuws zout als smaakmaker

Zeeuwsche Zoute B.V. heeft samen met een aantal partners een subsidie aangevraagd om onderzoek te doen naar de toepassing van Zeeuws zout als smaakmaker en houdbaarheidscomponent voor verschillende Zeeuwse (streek)producten. Daarvoor is 49.080 euro vrijgemaakt.