Koewacht tegen komst nertsenfokkerij

KOEWACHT - De dorpsraad zegt veel mails te hebben gekregen over de fokkerij. Belangrijkste bezwaar is de vrees voor stankoverlast.
In buurgemeente Stekene zijn plannen voor een nertsenfokkerij van 10.000 vierkante meter.
De dorpsraad gaat daartegen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur van het Belgische dorp.
Dorpsraadvoorzitter Gino Schuerman: