Sluis overspoeld met inspraakreacties op toeristische verhuur

De gemeente Sluis krijgt een flinke kluif aan het lezen en beantwoorden van alle inspraakreacties op de toeristische verhuur in West-Zeeuws-Vlaanderen. Bij de gemeente zijn de afgelopen weken zo'n 450 reacties binnengekomen van inwoners, bedrijven en organisaties die allemaal wat vinden van de voorgestelde nieuwe spelregels rond de toeristische verhuur van woningen in de gemeente.

Sluis wil de verhuur van tweede woningen beperken (foto: Omroep Zeeland)

De adviesraad RMDO, de dorpsraad Groede, samen met de werkgroep Toerisme uit Balans en de vereniging Hiswa-Recron, enkele verhuurkantoren, maar vooral heel veel individuele inwoners zijn deze zomer in de pen geklommen voor of tegen de manier waarop Sluis de verhuur van woningen in de kernen vanaf volgend jaar wil gaan regelen. Veruit de meeste briefschrijvers blijken - niet geheel verrassend, en de één wat feller dan de ander - tegen het zogenaamde kader toeristische verhuur.

In de raadsvergadering van juni besloot een zeer kleine meerderheid van de gemeenteraad van Sluis om het aantal dagen dat een huis per jaar aan toeristen verhuurd mag worden vast te stellen op 120. Dat aantal ligt twee keer zo hoog als het maximum van zestig dagen dat het college van burgemeester en wethouders eigenlijk had voorgesteld.

Gemeente grijpt niet in

Op dit moment mag een woning in kernen als Cadzand-dorp, Nieuwvliet, Groede of Sint Anna ter Muiden die niet is aangewezen als recreatiewoning officieel niet worden verhuurd, maar in de praktijk grijpt de gemeente niet in en wordt de verhuur al jaren door de vingers gezien. Resultaat is wel dat woningen op grote schaal via particulieren of allerlei platforms zoals Airbnb, en onbeperkt recreatief worden verhuurd, ook in de woonkernen, met alle overlast van dien.

(foto: Omroep Zeeland)

De adviesraad RMDO vindt dat de coalitiepartijen met hun besluit tot 120 dagen, 'grote onvrede, ongerustheid en zorgen onder de vaste bewoners' hebben veroorzaakt. De adviesraad vindt dat het principe 'kopen = wonen' zou moeten gelden. Een huiseigenaar zou zijn huis eventueel dertig dagen per jaar mogen verhuren, net zo lang als het gemiddeld aantal vakantiedagen dat iemand heeft. RMDO vindt dat dit voor de hele gemeente moet gelden, ook voor de woningen die al jaren worden verhuurd, om zo een 'waterbedeffect naar het achterland te voorkomen'.

Koester het imago van West-Zeeuws-Vlaanderen als aantrekkelijke vakantieregio"
Dorpsraad Groede

De RMDO pleit ook voor een vergunningplicht; woningen die de bestemming recreatiewoning krijgen, kunnen dan uit de gewone woningvoorraad worden gehaald, waardoor er op andere locaties weer ruimte ontstaat voor nieuwbouw voor starters, ouderen of doorstromers.

540.000 overnachtingen per jaar

Hiswa-Recron, de dorpsraad Groede en de groep Toerisme uit balans die gezamenlijk een reactie instuurden, vinden dat de toeristische verhuur een 'ongekende en ongewenste druk op de leefbaarheid in de kernen' legt. Zij hebben uitgerekend dat er straks misschien wel 540.000 overnachtingen per jaar bij komen, wat niet te handhaven is. "Koester het imago van West-Zeeuws-Vlaanderen als aantrekkelijke vakantieregio", roepen ze de raad en het college op.

Verhuurbureau Breskens schrijft dat de gemeente nu niet opeens de teugels kan aantrekken waar ze die jarenlang heeft laten vieren. Het verhuurbureau wijst er op dat de huiseigenaren vaak grote investeringen hebben gedaan om hun tweede woning op te knappen. Die huizen waren te klein of te oud voor permanente bewoning, gelooft het bureau.

Ander geluid

Dorpsraad Breskens laat een ander geluid horen dan de meeste andere dorpsraden. De dorpsraad gelooft niet dat beleggers zullen afhaken en huizen in de streek in waarde zullen dalen, en dus voor starters bereikbaar worden, als het aantal verhuurdagen omlaag gaat. De dorpsraad denkt dat het met een vergunning mogelijk moet zijn een huis zelfs 365 dagen per jaar te verhuren. Zo trekt de gemeente ook één lijn met de mensen die een huis op een vakantiepark kopen met het doel om dit recreatief te verhuren.

De leden van de commissie Ruimte gingen gisteravond niet inhoudelijk in op de brieven. Dat gebeurt na de inventarisatie van alle reacties, naar verwachting aan het eind van het jaar.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren