Deze onderwerpen gaan het komende politieke jaar bepalen

De gemeenteraadsverkiezingen, PFAS-lozingen in de Westerschelde, overlast door toeristen, het nieuwe Zeeuwse vervoersplan en de tol van de Westerscheldetunnel. Dat zijn enkele belangrijke politieke dossiers waar politici hun blikken op richten nu zij teruggekeerd zijn van reces. Politiek verslaggevers Ariane Lafort en Heiko Strietman kijken alvast vooruit.

"PFAS is komend jaar een belangrijk onderwerp", zegt Lafort. "Bezorgde bestuurders in Zeeland zijn met Vlaanderen en Den Haag in gesprek over deze kankerverwekkende stoffen in de Westerschelde, die grotendeels afkomstig lijken uit Antwerpen. En dat terwijl omwonenden het een beetje gelaten afwachten, zoals de sportvissers op de Westerschelde."

Schipper Andreas Peeters kan dat beamen. Hij vaart met zijn schip 'De Zeearend' regelmatig de Westerschelde op om er met sportvissers te vissen. Vragen over PFAS kreeg hij tot dusver niet. "Ik denk dat de meeste mensen er niet echt mee bezig zijn en ik denk dat men uiteindelijk wel iets kan ondernemen om die PFAS-waarden te laten zakken in het water."

Groene energie

Wat ook gaat spelen is: groene energie. "In de gemeente Borsele komt een tweede hoogspanningsstation om windpark IJmuiden Ver aan te sluiten met enkele witte 380kv-masten", aldus Strietman. "De dorpsraad Borssele wil daarom gecompenseerd worden door bomen en natuur aan te laten planten om zo de industrie uit het zicht te halen wat volgens hen de leefbaarheid ten goede moet komen. Daarover gaan ze onderhandelen."

De boosheid over de tol van de Westerscheldetunnel is terecht als we dit jaar geen uitsluitsel krijgen"
burgemeester Erik van Merrienboer van Terneuzen

Een ander groot onderwerp is de tolheffing van de Westerscheldetunnel. In het afgelopen jaar werd door bestuurlijk Zeeland en stichting Zeeland Tolvrij alles op alles gezet om de politiek in Den Haag ervan te overtuigen dat de tunnel tolvrij moet worden gemaakt. De stichting ging zelfs zover door te stellen dat 'als Den Haag niet zwicht dan gooien we die tunnel dicht'.

Burgemeester Van Merrienboer van Terneuzen verwacht niet dat het zover hoeft te komen. "Als we dit jaar nog een kabinet krijgen dan verwacht ik een uitspraak. Wat mij betreft moet de tunnel zo snel mogelijk tolvrij worden want we ervaren elke dag de belemmeringen."

Mocht dat uiteindelijk niet gebeuren en de boosheid van Zeeuws-Vlamingen zet zich om in daden, dan keurt de burgemeester die daden niet goed maar de boosheid begrijpen doet hij dan wel. "Ik denk dat de boosheid terecht zou zijn als we geen uitsluitsel krijgen."

Naast de Westerscheldetunnel staan er in het komende politiek jaar in Zeeuws-Vlaanderen nog een aantal belangrijke zaken op de rol. Zo zal er bestuurlijk verder gewerkt worden aan de invulling van de overeenkomst voor het spoor Gent-Terneuzen. Tot nu toe ging het vooral over goederenvervoer maar dit jaar wil men ook gesprekken gaan voeren om personenvervoer voor elkaar te krijgen.

Zo beginnen de contouren van het nieuwe politiek jaar in Zeeland zichtbaar te worden en kunnen de gemeenteraden en Provinciale Staten weer aan de slag.

In het radioprogramma De Zeeuwse Kamer blikten verslaggevers Marcel Decraene en Ariane Lafort vooruit op het politieke jaar:

Politieke verslaggevers Omroep Zeeland blikken vooruit

Reageren