Met je vieze luiers naar de afvalbak bij de kinderopvang

Het is een doorn in het oog van Sluise gezinnen met kleine kinderen: met al die vuile luiers red je het geen vier weken totdat de grijze bak wordt geleegd. De gemeente Sluis wil nu verzamelcontainers plaatsen bij de kinderopvang. Ook moet het onmogelijk worden om je grijze bak twee keer op dezelfde dag te laten legen.

Veel Sluise gezinnen komen afvalcontainers tekort. (foto: ANP)

Veel ouders met kleine kinderen zitten met hun handen in het haar sinds de gemeente Sluis de restafvalcontainer nog maar één keer in de maand leegt. Zeker als ze meer dan één kind in de luiers hebben, komen ze niet toe met dit ophaalschema. Zeven gezinnen hebben daarom de afgelopen maanden een dure extra grijze bak - à bijna 300 euro - aangeschaft, om alle vieze luiers in kwijt te kunnen.

'Speciale luiercontainers'

Wethouder Rian de Feijter denkt nu een andere oplossing gevonden te hebben. Bij de kinderopvangorganisaties in de gemeente komen binnenkort speciale luiercontainers te staan, die gebruikt kunnen worden voor de poepluiers, niet alleen door de pedagogisch medewerkers, maar ook door halende en brengende ouders.

De Feijter maakte gisteravond in de commissie ruimte wel de kanttekening dat zij hierover nog afspraken moet maken met de kinderopvang.

'Niet betalen voor extra bak'

Voor mensen met incontinentiemateriaal bestaat al langer de mogelijkheid een gratis tweede bak te krijgen. CDA-raadslid Patricia van de Vijver vond het vreemd dat ouders wel dik moeten betalen voor een extra bak voor luiers. "Is er geen constructie te bedenken waarbij je bijvoorbeeld twee jaar lang tijdelijk een extra container beschikbaar stelt?"

Ik hoop dat het nu opgelost is"
wethouder Rian de Feijter

De Feijter beloofde in elk geval dat ouders die nu een tweede bak hebben aangeschaft, hun geld terug krijgen, zodra er een inzamelplek bij de kinderopvang is.

Op een holletje de hoek om

Op een holletje met je lege container de hoek om, om de bak vervolgens snel nog een keer met rotzooi te vullen en te laten legen? Dat zou niet moeten kunnen, erkende de wethouder. Ze heeft na een melding door een inwoner 'als een haas' de Zeeuwse Reinigings Dienst gebeld, die toegaf dat er een 'foutje' zat in de chip in de container. Deze chip zou eigenlijk moeten voorkomen dat een bak twee keer op een dag of vaker dan één keer per maand kan worden geleegd. "Ik hoop dat het nu opgelost is en dat niet iedereen die nu meeluistert met deze vergadering denkt: oh, dat is een gouden tip!"

Raadslid Arnold Scheppers van Dorpsbelangen en Toerisme toonde zich verontwaardigd dat de chip niet goed werkt. "Zijn we dan voor het lapje gehouden?" De Feijter beloofde nog eens te bellen.

Inwoners scheiden hun afval goed

Sluis is over het algemeen tevreden met de nieuwe manier van afvalinzameling. De meeste inwoners lukt het prima om met de grijze bak vier weken te overbruggen, omdat ze vanaf begin dit jaar hun plastic, metaal en drankenkartons elke twee weken apart aan de weg kunnen zetten. De hoeveelheid restafval is sindsdien met 46 procent teruggedrongen. De gemeente Sluis wil dan ook graag door met deze 'bronscheiding' en kiest niet voor nascheiding zoals de gemeente Terneuzen.

Voorlopig is de invoering van Diftar - waarbij je betaalt voor de hoeveelheid afval of voor het aantal keer dat de bak aan de weg staat - niet aan de orde. Het college vindt het te vroeg om het afvalbeleid nu al weer te wijzigen.

In de kustdorpen met veel appartementengebouwen komen nog ondergrondse containers, maar deze worden op zijn vroegst pas in het najaar geplaatst. Het kost volgens de wethouder meer tijd dan gedacht om met alle verenigingen van eigenaren overeenkomsten te sluiten.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren