Inwoners en ondernemers mogen meepraten over ontwikkeling binnenstad Goes

Bewoners en ondernemers in de binnenstad van Goes kunnen mee gaan praten en denken over de ontwikkelingen in het centrum. Het gemeentebestuur organiseert drie stadsdebatten in de Grote Kerk.

De Stenen Brug in Goes (foto: Streekomroep De Bevelanden)

"We willen graag meningen, informatie en ideeën ophalen van inwoners en winkeliers", zegt wethouder Cees Pille. "Daarom gaan we stadsdebatten organiseren en we vragen mensen om via de website goespraatmee.nl te reageren op de plannen." De stadsdebatten staan gepland op dinsdag 28 september (thema: de ondernemende stad), woensdag 29 september (thema: de toegankelijke stad) en dinsdag 5 oktober (thema: stad als podium). De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 22.00 uur.

Bereikbaarheid

Met de kwaliteitsagenda binnenstad richt het gemeentebestuur zich op zaken als een betere bereikbaarheid voor fietsers en mensen met een lichamelijke beperking. Anderzijds wil de gemeente het centrum autoluw maken. Op die manier kunnen terrassen vergroot worden en komt er meer ruimte voor winkelend publiek. Op dit moment loopt nog een onderzoek of, en zo ja hoe zo'n autoluwe binnenstad versneld kan worden ingevoerd. Uitgangspunt is wel dat winkels en horeca gewoon bevoorraad kunnen worden. En bewoners van de binnenstad moeten met hun auto in het centrum kunnen komen.

Meer groen

Verder is er binnen de kwaliteitsagenda aandacht voor meer groen en meer cultuur in de binnenstad. Ook kijkt de gemeente naar het aantrekkelijk maken en houden van de woonruimte en wordt er gekeken naar hoe om te gaan met de leegstand in het winkelgebied.

Meer over dit onderwerp:
Goes kwaliteitsagenda
Deel dit artikel:

Reageren