Scheepvaartbegeleiding Sloehaven tijdelijk minder, maar veiligheid is niet in het geding

Tot november is er geen video- en radarcontrole in de Sloehaven door onderbezetting in de centrale verkeerleiding, ook wel 'de kapiteinskamer' van North Sea Port (NSP). De Lokale Partij Vlissingen (LPV) maakt zich hier zorgen over, maar volgens havenmeester John Hollander komt de veiligheid niet in gedrang.

Beeldscherm in de Kapiteinskamer in Terneuzen (foto: North Sea Ports)

In de Kapiteinskamer wordt al het scheepvaartverkeer van de havens van NSP in de gaten gehouden en begeleid. Met de Vessel Traffic Service (VTS) kijken medewerkers mee op videoschermen en radarbeelden. "Door omstandigheden hebben wij nu niet voldoende mensen", zegt havenmeester John Hollander, "Daarom hebben we besloten om per eind augustus de VTS van de Sloehaven op te schorten tot uiterlijk 1 november."

Mogelijk gevaarlijke situatie

Voor de LPV was dit aanleiding om vragen te stellen aan het Vlissingse college. De politieke partij vindt de tijdelijke opschorting een slechte ontwikkeling omdat het de kans op calamiteiten zou verhogen. Het risico op ongelukken met schepen met een gevaarlijke lading zou toenemen met alle gevolgen voor mens en milieu van dien. De LPV wil uitleg van het college over de zaak.

Zicht op de Sloehaven (foto: Jos de Witte)

Volgens Havenmeester John Hollander zijn de burgemeesters van Vlissingen en Borsele op de hoogte van de situatie. Ook geeft hij aan dat het wegvallen van de VTS de veiligheid niet in gevaar brengt. "Er zijn nog voldoende andere middelen om de scheepvaart goed en veilig te begeleiden", zegt Hollander. "De telefoon wordt opgenomen en er is radiocontact. Bij eventuele risicovolle schepen zetten we een apart bootje in dat extra ondersteuning biedt en in contact staat met de loods en kapitein."

De dienstverlening die we gewend zijn, is nu niet meer op het oude en gewenste niveau"
Bastiaan Bijvank van het Loodswezen

Het Loodswezen is niet blij. "We zijn nu voor de situatie komen te staan dat de dienstverlening die we gewend zijn, niet meer op het oude en gewenste niveau is. Dit willen wij graag weer anders zien", reageert Bastiaan Bijvank van het Loodswezen. "Met de radar en camera's kan er door de Kapiteinskamer een veel breder verkeersbeeld meegegeven worden aan de schepen op de Sloehaven. We hopen daarom dat de VTS en verkeersbegeleiding zo snel mogelijk weer op orde is."

Uiterlijk november weer volledige begeleiding

"Door de onderbezetting is het niet meer mogelijk om de overgebleven medewerkers een rooster te laten draaien dat verantwoord is", gaat Hollander verder. "Omdat het werk een opleiding vereist die zes tot negen maanden duurt, kunnen we ook niet zomaar vervanging inzetten."

De havenmeester zegt er vertrouwen in te hebben dat per november, en eerder wanneer dat kan, de VTS weer met voldoende capaciteit hervat kan worden.

Meer over dit onderwerp:
North Sea Port sloehaven
Deel dit artikel:

Reageren