Kademuren in Breskens dreigen te verzakken

De kades en kademuren in het havengebied van Breskens krijgen het de komende tijd zwaar te verduren. Door de bouw van honderden appartementen rond de Handelshaven dreigen de kades te verzakken. De gemeente Sluis en Rijkswaterstaat zijn alert op 'vervormingen'.

Impressie van appartementencomplex Pharos in de haven van Breskens (foto: Aannemersbedrijf Van der Poel)

De veiligheid voor bewoners, ondernemers of bezoekers is op dit moment niet in het geding, verzekert de gemeente. Maar dat laat onverlet dat de kades op termijn verstevigd moeten worden. Vooralsnog houden de gemeente en Rijkswaterstaat de vinger aan de pols.

Rijkswaterstaat gaat sensoren plaatsen aan de westzijde van de Handelshaven, waar op dit moment volop wordt gebouwd. Deze sensoren registreren elke minimale vervorming van de kadeconstructies. Mocht gevaar dreigen, dan gaan de partijen direct tot actie over.

Uit onderzoek is gebleken dat de kadeconstructies vooral bij extreme omstandigheden kwetsbaar zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om heiwerkzaamheden of het onderlopen van kades bij extreem hoog water.

Geen kat in de zak

De gemeente Sluis kocht de kades in oktober 2019 van het rijk. Sluis nam daarmee ook het beheer van de kades over. Dat was geen kat in de zak, volgens Sluis, want Rijkswaterstaat en de gemeente blijven samen optrekken in het onderhoud. "Hoe de uitvoering verder vorm krijgt, onderzoeken de partijen nu met elkaar."

Deel dit artikel:

Reageren