'Schouwen-Duiveland schrijft duinnatuur af vanwege financieel gewin'

De gemeente Schouwen-Duiveland neemt geen maatregelen om de gevolgen van stikstof in de Westhoek terug te dringen. Dat schrijft het college in een brief aan de provincie. Lokale maatregelen zouden geen zin hebben, onder meer omdat de meeste stikstof van buiten het gebied komt. Stichting Duinbehoud, een koepel van natuurorganisaties, trekt aan de bel.

Door de stikstof groeit steeds meer gras en opschot in het Schouwse duingebied (foto: Omroep Zeeland)

De politiek in Den Haag maar ook die in de regio worstelt met de uitspraak van de Raad van State, die ruim twee jaar geleden gedaan is. De bestuursrechter bepaalde dat veel meer moet worden gedaan om kwetsbare natuur te beschermen tegen stikstof, veroorzaakt door de landbouw, de industrie, de bouw en het verkeer.

'Stikstof werkt als kunstmest'

Ook het natuurgebied op de Kop van Schouwen heeft volgens woordvoerder Margo van der Meulen van de stichting Duinbehoud te lijden. "Stikstof werkt als kunstmest", legt ze uit. "Je ziet in dit gebied steeds meer grassoorten en opschot die stikstofverminderend zijn. Ze verdringen zeldzame planten en dieren die belang hebben bij schrale grond."

Geen paardenstallen

Volgens Van der Meulen zou de gemeente maatregelen kunnen nemen om de aantasting van het duingebied te voorkomen. "Ik denk aan bestemmingsplannen. Er zal gebouwd moeten worden voor starters, maar waarom nog meer recreatieparken in dit gebied? Denk ook eens aan de aanpak van het recreatieverkeer. En als iemand een bouwaanvraag doet voor een paardenstal zou je die ook kunnen weigeren. Ook hobbydieren zorgen voor stikstofstofdepositie."

Orchideeën die van arme grond houden verdwijnen. Brandnetels komen ervoor terug. (foto: Omroep Zeeland)

De provincie werkt aan een gebiedsplan waarin staat welke maatregelen nodig zijn op de Kop van Schouwen. Het gemeentebestuur ziet voor zichzelf geen taak weggelegd, zo blijkt uit een brief aan Gedeputeerde Staten. Er liggen ook andere milieudoelstellingen zoals de energietransitie. Het college van burgemeester en wethouders pleit voor wat heet een 'integrale aanpak'. Bovendien zou bijna 70 procent van alle stikstof van buiten het gebied komen.

Financieel gewin

Van der Meulen vindt die argumenten niet steekhoudend. "Van een deel van de stikstof weten we niet eens waar die vandaan komt, dus hoe komt de gemeente aan dat percentage? Daarnaast blijven stikstofminnende planten maar voortwoekeren en op een gegeven moment passeer je een point of no return. Je kunt de situatie van vroeger dan niet meer herstellen. Ik snap het economisch belang wel, maar er zijn ook stikstofregels. De gemeente schrijft de duinnatuur af vanwege lokaal financieel gewin."

Verantwoordelijk wethouder Jacqueline Van Burg komt met een schriftelijke reactie op de standpunten van de stichting Duinbehoud. De gemeenteraad is zich inmiddels ook gaan roeren. De fracties hebben vragen en willen met de wethouder in discussie. Vanwege een drukke agenda kan dat waarschijnlijk pas in december.

Deel dit artikel:

Reageren