Rechter wast Veere de oren in Kaasboerdossier; dwangsom betalen en opschieten met besluiten

De gemeente Veere moet een dwangsom van 1.442 euro betalen en binnen twee weken een besluit nemen over het intrekken van de vergunning voor het bouwen van een groot hotel bij Biggekerke. Neemt de gemeente binnen die periode geen besluit dan moet er honderd euro per dag worden betaald. De rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft met deze uitspraak aan klaar te zijn met het getreuzel van het Veerse college.

Beeld van hoe het Dormio Hotel Resort Zoutelande eruit zou moeten gaan zien (foto: Dormio)

De zaak was aangespannen door omwonenden van het nieuw te bouwen hotel op de plek van het voormalige Kaasboerterrein. Daar werd in 2011 een vergunning voor afgegeven, maar door allerlei omstandigheden tot dit jaar geen gebruik van gemaakt. Toen maakte ontwikkelaar Dormio bekend een resort te willen gaan bouwen op basis van de vergunning uit 2011. Eind februari verzochten de omwonenden het college om de vergunning in te trekken.

Volgens de rechter had Veere daar op 26 april een beslissing over moeten nemen, maar deed dat niet. Twee maanden later trokken de omwonenden aan de bel en stelde de gemeente in gebreke. Ook daar reageerde Veere niet op.

Dwangsommen tot 15.000 euro

Al met al genoeg reden voor de rechtbank om dwangmiddelen in te zetten. Voor het niet reageren op de verschillende verzoeken van de omwonenden moet de gemeente de dwangsom van 1.442 euro betalen. Als de gemeente het besluit niet binnen twee weken neemt, dan moet Veere honderd euro per verstreken dag betalen, met een maximum van 15.000 euro.

Meer over dit onderwerp:
Veere hotel Dormio Kaasboer
Deel dit artikel:

Reageren