Speuren naar Zeeuwse bakens in Troonrede

Opkoopregelingen voor boeren, een stijgende zeespiegel en extra geld voor de bestrijding van digitale criminaliteit. Woorden uit de Troonrede waarbij de oren in Zeeland gespitst werden. Ondanks de demissionaire status van het kabinet werd toch nieuw beleid aangekondigd in de Troonrede.

Veel van dat beleid was de afgelopen weken al uitgelekt, zoals meer geld voor de bestrijding van de criminaliteit. Het kabinet trekt de komende jaren miljarden euro's uit, om de rechtstaat te beschermen. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar de opmars van digitale criminaliteit en ondermijning van de rechtsstaat. Op dat gebied moet er een kenniscentrum komen in Zeeland, naast een extra beveiligde gevangenis en een speciale rechtbank. Het ligt dus voor de hand dat een deel van het extra geld naar dit kenniscentrum gaat.

Opkoopregelingen en stikstofbeleid

Veel aandacht was er ook voor de klimaatverandering en de omschakelingen die daarvoor nodig zijn. Zoals het stikstofbeleid voor boeren, zeker in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Tegelijkertijd omschreef de koning in de Troonrede de voedselproductie door agrariërs als een onmisbare schakel in onze samenleving.

Koning Willem-Alexander spreekt de troonrede uit. (foto: ANP)

In de Troonrede sprak de koning ook over extra geld voor de jeugdzorg. De gemeenten in ons land hebben aangegeven dat ze meer geld nodig hebben dan de aangekondigde 1,3 miljard. Maar dat extra geld werd niet aangekondigd in de Troonrede. Het blijft dus bij die 1,3 miljard euro.

Miljarden voor vergroening van industrie en verduurzaming van huizen

Het kabinet trekt de komende jaren wel miljarden uit voor de verduurzaming van de industrie en woningen. De productie van groene waterstof werd daarbij expliciet genoemd. Zeeland heeft al eerder nadrukkelijk verklaard met de productie van groene waterstof aan de slag te willen. Nieuwe waterstoffabrieken in Zeeland zouden moeten draaien op windenergie, afkomstig van windmolenparken op zee, voor de Zeeuwse kust.

Meer over dit onderwerp:
Zeeland Politiek Prinsjesdag 2021
Deel dit artikel:

Reageren