Mogelijk verontreinigde, onbedekte grond baart deel Terneuzense gemeenteraad zorgen

Terneuzense raadsleden maken zich zorgen over de honderdduizenden tonnen thermisch gereinigde grond (TGG) die naast het terrein van grondrecycler Beelen bij Westdorpe ligt. De grond, waarvan onduidelijk is of er nog verontreiniging inzit, ligt onbedekt waardoor eventuele vervuiling kan doorsijpelen naar het grondwater.

Provincie Zeeland liet onderzoeken waar in Zeeland TGG is toegepast of ligt opgeslagen. Dat gebeurde nadat grote grondpartijen die door Rijkswaterstaat waren gebruikt, in onder andere dijken bij Perkpolder en Bunschoten, alsnog vervuild bleken te zijn met zware metalen en ander gevaarlijke stoffen.

TGG ligt niet afgedekt

Uit het onderzoek bleek dat onder het terrein van Beelen TGG is gebruikt, maar dat eventuele giftige stoffen niet kunnen wegspoelen omdat er een vloeistofdichte vloer op ligt. Later bleek dat er naast het terrein van Beelen ook nog eens 320.000 ton TGG ligt, die gebruikt wordt als verzwaring.

Deze grond is net als de grond bij Perkpolder en Bunschoten afkomstig van recyclebedrijf ATM in Moerdijk, maar er ligt niets op of onder deze partij TGG. Regenwater kan dus door de grond spoelen, en wanneer de grond nog steeds verontreinigd is dan zou deze kunnen uitspoelen naar het grondwater.

'Een schande'

"Wat ook nog meespeelt bij de opslag van TGG is dat als de bodem niet goed is afgedekt, er bij droog weer ook luchtverontreiniging plaats kan vinden doordat de stoffen worden meegenomen door de wind", schrijft Peter de Kraker van de Terneuzense D66-fractie. "Twee jaar geleden vroeg ik daarvoor aandacht maar het lijkt erop dat bij de gemeente Terneuzen de sense of urgency is verdwenen."

Net als D66 vindt ook de fractie van Sociaal Terneuzen dat de TGG eerder had moeten worden onderzocht op verontreiniging. "Als ik de bodemwet er op na sla, moet dat spul afgedekt of ingepakt zijn", zegt Jack d'Hooge. "Deze gang van zaken is een schande."

Wij als raad weten niet van de hoed en de rand, dat vind ik erg kwalijk."
India Zandman, raadslid PVV Terneuzen

Het blijkt niet zo eenvoudig om antwoorden te krijgen over de TGG die naast Beelen ligt. Gemeente Terneuzen, de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) en de provincie Zeeland worden allemaal betrokken bij de beantwoording van vragen, waardoor het lang duurt voor die antwoorden er zijn.

Dit is wat er tot nu toe bekend is: de TGG is in de loop van 2017 en 2018 naast Beelen neergelegd als voorbelasting, zeg maar verzwaring van de ondergrond. De vergunning daarvoor is drie jaar geldig en loopt in oktober af.

Wethouder niet op de hoogte

Volgens de gemeente Terneuzen ontstond er bij Beelen toen discussie over de grond, maar werden de gemeente en de RUD daarvan niet op de hoogte gesteld. Beelen heeft vervolgens de grond bemonsterd, maar wanneer die monsters zijn genomen is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk welke resultaten er uit die monsters zijn gekomen, want de RUD heeft die pas onlangs opgevraagd. Er ontbreken ook documenten. Welke documenten dat zijn weet de RUD niet.

Wethouder van Hulle van Terneuzen is verrast wanneer hij deze informatie hoort: "Ik wist niet dat dit toen al speelde. Dat verdient geen schoonheidsprijs." Van Hulle zegt dat duidelijkheid krijgen over de eventuele vervuiling in de TGG de hoogste prioriteit heeft.

Volgens Ernst Jonker van GroenLinks is dat niet geruststellend: "Met de beantwoording wordt in ieder geval duidelijk dat we als gemeente niet in controle zijn, noch dat de betrokken instanties als RUD en provincie een goed beeld lijken te hebben." India Zandman van de PVV heeft er ook geen goed woord voor over: "In een kwestie als deze is goede communicatie van groot belang. Wij als raad weten niet van de hoed en de rand, dat vind ik erg kwalijk."

Terrein van Beelen bij Westdorpe (foto: Omroep Zeeland)

Beelen heeft nu een bestemmingsplanwijziging voor het terrein waar de TGG ligt aangevraagd, van agrarisch naar industrieel. Het bedrijf kan dan de opslagcapaciteit uitbreiden. Het plan is dan om de TGG af te dekken met een vloeistofdichte vloer, iets wat op de rest van het terrein van Beelen al eerder is gebeurd.

Grondwater testen op vervuiling

Provincie Zeeland is nu onder dat terrein het grondwater aan het testen op vervuiling. Wethouder Van Hulle zegt te verwachten dat de grond onder de TGG al enigszins is vervuild, maar dat schade voor de volksgezondheid niet direct te vrezen is. Hij gaat er vooralsnog vanuit dat de TGG kan blijven liggen. Maar omdat er gegevens ontbreken, kan Terneuzen daar nog geen zekerheid over geven.

De tijd dringt voor Beelen, want het bedrijf moet voor 3 oktober zicht hebben op legalisatie van de situatie, een toezegging van de gemeente dat de TGG mag blijven liggen. Gebeurt dat niet, dan kunnen er boetes worden uitgedeeld en in het uiterste geval moet de grond weg. Dat gaat een groot probleem worden, want niemand zit op TGG te wachten.

Beelen reageert niet inhoudelijk

Beelen zelf gaat niet inhoudelijk op vragen in, maar laat het bij een statement: "Ten aanzien van de thermisch gereinigde grond zijn de gebruikelijke certificaten afgegeven door ATM. De thermisch gereinigde grond die is toegepast, heeft plaatsgevonden conform wet- en regelgeving. De gemeente Terneuzen is op de hoogte van deze werkwijze."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Beelen TGG
Deel dit artikel:

Reageren