Oost-Vlaanderen tegen tweede kerncentrale Borssele

BORSSELE - De regio met 1,3 miljoen inwoners vindt een tweede kerncentrale net over de grens een te groot risico.
Eerste fase De aanvraag voor de bouw van een tweede kerncentrale bevindt zich nog maar in de eerste fase. Voorzitter van de partij Groen, Jan Fiers, verwacht dat de motie pas in de laatste fase van de inspraak wordt behandeld.
Actie Jan Fiers denkt dat de Nederlandse regering de motie niet makkelijk naast zich neer kan leggen. De provincieraad ziet zich gesteund door Europese verdragen en is bereid alle mogelijke acties te ondernemen om de bouw van de tweede centrale te stoppen.