Overheden moeten werk omdraaien: 'Eerst compensatie vastleggen, dan pas gaan bouwen'

Overheden, bedrijven en organisaties moeten eerst de compensatie regelen voordat er gebouwd wordt bij grote projecten. Dat is de conclusie van het adviesrapport over de economische ontwikkelingen in de Zak van Zuid-Beveland. Van alle kanten wordt er positief op het advies gereageerd, maar de zorgen zijn niet verdwenen.

De afgelopen maanden hebben er verschillende gesprekken plaatsgevonden met de dorpsraden van onder andere Borssele en 's-Heerenhoek. Het hele gebied krijgt namelijk de komende tien jaar te maken met verschillende projecten in het kader van economische ontwikkeling.

Zo komt er onder andere een tweede hoogspanningsstation, nieuwe grote witte 380kv masten en een parkeerplaats voor vrachtwagens genaamd: 'Central Gate'. En met name dat laatste is het meest heikele punt. Deze parkeerplaats moet vierhonderd vrachtwagens bergen, een eet- en drinkgelegenheid bieden, toiletfaciliteiten hebben en er moet een overslagpunt komen zodat de lading van vrachtwagens met elektrische trucks de haven in kan worden gereden.

En dat, zo verwachten de dorpsraden, gaat overlast geven. Daarom werd in de afgelopen maanden een zogeheten compensatieplan opgesteld. Zo moet er compensatie in de vorm van een groenstrook in de gemeente komen. Daarnaast ligt er een advies: "Dat compensatie tegelijk met de projecten wordt uitgewerkt zodat die projecten rekening houden met het compensatieplan," zegt Fon ten Thij. Als procesbegeleider was hij de afgelopen maanden betrokken bij het tot stand komen van dit plan.

Overheden moeten dus op een andere manier te werk gaan. Het adviesrapport zegt dat er geld beschikbaar moet worden gesteld vanuit de overheden en de betrokken bedrijven om de compensatiepot te vullen, voordat er gebouwd gaat worden bijvoorbeeld. Tot nu toe werd dat per project bekeken waardoor compensatie vaak onzeker was en niet altijd mogelijk op de manier zoals betrokkenen wilden.

Politiek verslaggever Heiko Strietman:

"Het adviesrapport betekent dat overheden anders moeten gaan werken. Er moet vooraf compensatie geregeld worden bij (bouw)projecten. Je kunt dan niet bijvoorbeeld eerst een waterstoffabriek uit de grond stampen en dan zeggen: nu gaan we kijken naar hoe we kunnen compenseren. Dat moet dus al vooraf worden afgesproken."

Wat betreft het compensatieplan voor de gemeente Borsele: "Het zou moeten betekenen dat de dorpsraad van Borssele haar groenstrook moet krijgen als compensatie, maar het geeft nog geen garanties. Het is een advies en wat je ook niet moet vergeten: er liggen hier figuurlijke hobbels in de weg. Die groenstrook moet over landbouwgrond. In het adviesrapport wordt ook gesproken over schadeloosstelling, ruilverkaveling is ook genoemd en dat betekent dus dat hier ook vooral een rol is weggelegd voor de gemeenteraad."

Het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Borsele gaan nu met het compensatieplan en het advies aan de slag en zullen ook een gebiedsregisseur aanstellen die de komende jaren de boel moet leiden. Ondertussen gaat havenbedrijf North Sea Port alle opties bekijken voor de aanleg van Central Gate en willen ze uiteindelijk een besluit nemen waarbij ook de omwonenden betrokken worden. Ook dat wordt dan uiteindelijk aan de gemeente voorgelegd.

Reageren