Vijfhonderd Zeeuwen mogen toekomst zorg meebepalen

Er komt een burgerberaad met vijfhonderd door loting uitgenodigde Zeeuwen die mogen meepraten over de toekomst van de zorg. Het is een initiatief van zorgorganisaties in Zeeland, die zich hebben verenigd in de Zeeuwse Zorg Coalitie. "Mensen komen soms met heel voor de hand liggende oplossingen waar wij vaak niet aan denken."

De vraag die op tafel ligt: Hoe moet de zorg er straks uitzien? (foto: Omroep Zeeland)

In het burgerberaad gaan inwoners meerdere keren met elkaar in gesprek over de zorg. Zij gaan op zoek naar wat zij samen belangrijk vinden op basis van een dialoog. De vraag die op tafel ligt: Hoe moet de zorg in Zeeland veranderen? "We moeten niet alleen praten over inwoners, maar vooral ook praten mèt inwoners", zegt Edwin Leutscher van zorgverzekering CZ, een van de aanjagers van het burgerberaad.

De vijfhonderd Zeeuwen worden geselecteerd door loting. Iedere Zeeuw heeft kans om te worden uitgenodigd.

Niet alleen praten over inwoners, maar praten mèt inwoners"
Edwin Leutscher, zorgverzekering CZ

In de Zeeuwse Zorg Coalitie zijn onder andere de twee ziekenhuizen, ouderzorgorganisaties, GGZ Emergis, huisartsen en zorgverzekering CZ aangesloten. De zorgorganisaties zoeken naarstig naar oplossingen voor de grote problemen waarmee zij worden geconfronteerd. Er is steeds minder personeel en tegelijk komen steeds meer oudere patiënten bij. Goede oplossingen moeten een zorginfarct voorkomen. De inbreng van inwoners is daarbij zeer welkom, zegt Edwin Leutscher: "Ik geloof hier echt in, omdat we onszelf beperken als we het niet doen. Ik ben heel enthousiast."

Dringend oplossingen gezocht voor deze aanzwellende problemen

1. Groeiend en nijpend personeeltekort

Er zijn op dit moment al grote personeelstekorten in de hele zorgsector, van verzorgenden in de ouderenzorg tot gespecialiseerde artsen, maar die problemen worden de komende jaren alleen maar groter. Naar verwachting zijn er over negen jaar 7400 vacatures in zorg in Zeeland die niet vervuld zijn.

2. Vergrijzing

In Zeeland worden we steeds ouder. Nu is nog een kwart van de Zeeuwen 65-plusser. Over 21 jaar, zeggen de bevolkingsprognoses, stijgt het aantal 65-plussers in onze provincie naar 30 procent. Onder heel oude mensen gaat de stijging nog sneller. Nu telt Zeeland 4200 mensen van negentig jaar en ouder, dat zijn er in 2040 al tienduizend.
Door de vergrijzing is er steeds meer zorg nodig. het aantal ouderen neemt toe, maar ook het aantal mensen met zogenoemde 'complexe zorgvragen', ouderen met meerdere aandoeningen.

3. Steeds minder mantelzorgers

Het aantal mantelzorgers vergrijst ook. Naar verwachting zullen er over een paar jaar dertig procent minder mantelzorgers zijn.

Edwin Leutscher van CZ hoopt op een aantal slimme creatieve ideeën. "Laatst sprak ik een vrouw met een zieke man die een tijdelijke woning aan het huis wilde plaatsen. Zij vertelde hoeveel tijd en gemeentelijke procedures dat had gekost om die woning in de tuin geplaatst te krijgen. Ze zei: 'En het had ook gewoon bij ons op de oprit gekund.' Dat soort simpele oplossingen, daar hoop ik op."

Peter de Doelder, oud-huisarts en lid van de cliëntenraad van ziekenhuis Adrz juicht het burgerberaad toe: "Vragen aan mensen wat ze ervan vinden doen we veel te weinig." Een kritische noot heeft hij ook. "Bestuurders verzinnen plannen en denken dat zal goed zijn voor mensen. Vaak zijn die ook goed voor de eigen organisatie."

Eerdere inspraak verdween in la

Het is de tweede keer dat de zorgsector inwoners vraagt om mee te denken. Vijf jaar geleden zijn er ook inspraakronden geweest, toen voor de Commissie Toekomstige Zorg. Met die rapporten is niets gedaan. Volgens Leutscher van CZ zal dat nu niet gebeuren. "Ik heb hoop en vertrouwen dat dat nu anders is. Toen waren er veel organisaties met zichzelf bezig, er waren veel financiële problemen bij de ziekenhuizen bijvoorbeeld. Nu zie ik iedereen zeggen: we kunnen de problemen alleen maar oplossen als we het samen doen."

Het burgerberaad komt begin volgend jaar bij elkaar. Volgens Leutscher kan het dan snel gaan. "Voor de zomer moet je de eerste dingen wel kunnen merken".

Deel dit artikel:

Reageren