Hoe de integriteitskwestie rond oud-wethouder Jaap Melse maar bleef doorsudderen

Na bijna vier jaar heeft de Raad van State (RvS) geoordeeld over de integriteit van oud-wethouder Jaap Melse van Veere. De Raad van State concludeert dat Melse niet mee had mogen stemmen over een plan van projectontwikkelaar Bommeljé voor een groot hotel in Domburg, omdat hij zakelijke banden met hem had. Daarmee komt een einde aan een lange periode waarin nooit duidelijk werd of Melse nu wel of niet de schijn van belangenverstrengeling kon worden verweten. Een reconstructie.

Oud-wethouder Jaap Melse van Veere (foto: Omroep Zeeland)

Juridisch adviseur Bram van Leeuwen meldt in 2017 dat Melse twee kamers heeft gekocht in een ander hotelproject van Bommeljé, Tien Torens in Zoutelande, en dat dit de schijn heeft van belangenverstrengeling omdat Melse als wethouder betrokken was bij de procedures rond de bouw van dit hotel. Ook zou hij de koop laat hebben gemeld bij het college.

Drie verwijten

Er volgt een onderzoek in opdracht van burgemeester Rob van der Zwaag, door bureau Necker van Naem. Dat bureau oordeelt dat Melse op drie punten 'niet gehandeld heeft zoals het een goed wethouder betaamt': het te laat melden van de aankoop van de kamers in het hotel, aandeelhouder zijn van een bouwbedrijf dat soms ook klussen voor de gemeente doet en bemoeienis met het traject van de bouwvergunning van een schuur op zijn eigen erf.

Juridisch adviseur Bram van Leeuwen (foto: Omroep Zeeland)

Melse stapt in mei 2018 op naar aanleiding van het rapport. Ondertussen volgen er nog meer onderzoeken. Mede-raadslid van de PvdA/GroenLinks-fractie Maaike Walraven laat op eigen initiatief hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit Nijmegen Michiel de Vries uitzoeken hoe het met de integriteit van Melse gesteld is. De oud-wethouder laat hetzelfde doen, door zijn advocaat. De Vries pleit Melse vrij in zijn rapport. Het rapport van de advocaat van Melse wordt niet openbaar gemaakt.

Het zorgde voor onrust in de Veerse politiek. De PvdA wilde de portefeuille Ruimtelijke ordening overnemen van de SGP/CU vanwege de ontwikkelingen. Daarop liet de SGP/CU de PvdA en het CDA vallen als coalitiepartners en ging door met lokale partij DTV en de VVD.

De kwestie Melse kwam ondertussen niet meer op de agenda van de raad. Raadslid Stijn van Kervinck deed nog een poging om alle rapporten openbaar te laten maken en te bespreken. Zonder succes.

Gerehabiliteerd

In 2020 wordt de vlek op Melse's blazoen door de rechtbank in Middelburg schoongepoetst. In de strijd tegen de hotelplannen in Domburg voert Stichting Leefbaarheid Kom Domburg (SLKD) voor de rechtbank aan dat Melse in januari 2018 nooit had mogen stemmen over de plannen. Hij zou persoonlijk belang hebben bij een goede relatie met Bommeljé, omdat die de kamers van Melse in hotel Tien Torens beheert en verhuurt. De rechter vindt dat argument niet overtuigend en spreekt Melse vrij van vooringenomenheid. Melse zelf zegt tegen de PZC dat hij blij is dat het recht uiteindelijk zegeviert.

Dit jaar keerde Melse als raadslid terug in de Veerse politiek. Zijn partij meldt op de website dat hij gerehabiliteerd is.

Tekst op de website van SGP/CU Veere (foto: SGP/CU Veere)

Maar nu is er dus de uitspraak van het hoogste orgaan op het gebied van bestuursrecht, en die liegt er niet om. De Raad van State stelt dat Melse nooit mee had mogen stemmen over de hotelplannen van Bommeljé en dat hij het dossier had moeten overdragen aan een andere wethouder. Melse heeft volgens de RvS wel degelijk baat bij een goede verstandhouding met de man van wie hij enigszins financieel afhankelijk is omdat die zijn hotelkamers in Zoutelande beheert en verhuurt.

De RvS geeft daarna het hele toenmalige college een veeg uit de pan: "Het feit dat Melse heeft deelgenomen aan de stemming, terwijl het college achteraf heeft erkend (in een brief aan de gemeenteraad) dat hij dit niet had mogen doen, is genoeg reden voor het oordeel dat het college de zorgplicht (om belangenverstrengeling of de schijn daarvan tegen te gaan) niet in acht heeft genomen."

Erkenning en verontschuldiging

Zowel Jaap Melse als fractievoorzitter Ad Maris van de SGP/CU reageren alleen schriftelijk op vragen van Omroep Zeeland over de uitspraak. Ze respecteren het oordeel van de rechter en geven aan dat 'met de kennis van nu het beter was geweest wanneer Melse het dossier van het KPN-gebouw over had gedragen zodra hij tot de aankoop van het appartement in Tien Torens besloot'.

Met de uitspraak van de RvS zou nu het dossier Melse gesloten moeten worden. De SGP/CU Veere en Melse zelf vinden dat zijn geloofwaardigheid als raadslid overeind blijft. Van juridisch adviseur Bram van Leeuwen hoeft Melse niet weg uit de raad, maar hij vindt diens reactie te mager: "Wanneer hij nu erkent dat hij fout zat, zich daarvoor verontschuldigt, mag hij van mij blijven zitten. Melse is wat mij betreft een kundige politicus, die iets niet goed heeft gedaan. "

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
veere integriteit Jaap Melse
Deel dit artikel:

Reageren