Is het uur van de waarheid aangebroken? Minister en gedeputeerde voeren overleg over draaiboek tolvrije Westerscheldetunnel

Vanmiddag vindt er een digitaal bestuurlijk overleg plaats tussen demissionair minister Barbara Visser en gedeputeerde Harry van der Maas over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Aan het einde van de middag wordt de uitkomst verwacht en weten we of er een nieuwe streefdatum komt om de tunnel tolvrij te maken.

In de afgelopen maanden is er door ambtenaren van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in samenwerking met ambtenaren van de Provincie Zeeland hard gewerkt aan een zogeheten routekaart. Dat is een draaiboek voor het nieuwe kabinet om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken.

Wat daarin staat is nog niet bekend, maar uit het eerdere rapport van onderzoeksbureau Rebel Group bleek dat het 340 miljoen euro kost om de tunnel volgend jaar al tolvrij te maken. Als er gewacht wordt tot 2025 kost dat 261 miljoen. Die twee jaartallen zijn dus onderzocht. Al is het de vraag in hoeverre 2022 nog realistisch is, zeker nu de kabinetsformatie zo lang op zich laat wachten.

Op 29 juni dit jaar werd een motie van SP-Kamerlid Mahir Alkaya en BBB-Kamerlid Caroline van der Plas aangenomen door een ruime Kamermeerderheid. In die motie werd het demissionaire kabinet (en vooral toen nog demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen) opgeroepen om de Westerscheldetunnel zo snel mogelijk tolvrij te maken en daar financiële middelen voor te zoeken.

Politiek verslaggever Heiko Strietman:

"Het bestuurlijk overleg dat vandaag plaatsvindt moet je echt zien als de puntjes op de I zetten. En dat is spannend. Als ze er vandaag een klap op geven weten we welk jaartal, om de tunnel tolvrij te maken, voor het nieuwe kabinet op tafel ligt. Of de Zeeuwen en met name de Zeeuws-Vlamingen daarmee tevreden gaan zijn is nog maar de vraag."

Stichting Zeeland Tolvrij riep eerder geen concessies te willen doen. Zij zien 2022 nog altijd als het jaar waarin de tol moet worden opgeheven: "Of dat überhaupt nog haalbaar is moeten we afwachten. De tijd is sinds de motie van SP en BBB niet stil blijven staan en een nieuw kabinet is er nog niet, terwijl 2022 wel dichterbij komt. Welke datum gaat eruit rollen en gaat het echt zo makkelijk worden als het nu lijkt? Of komt er toch een kink in de kabel? Het is nog even afwachten tot het bestuurlijk overleg is afgelopen."

De verwachting is dat het bestuurlijk overleg tussen de minister en de gedeputeerde tot eind van de middag duurt. Daarna moet de Tweede Kamer geïnformeerd worden over de uitkomst en het draaiboek middels een zogeheten Kamerbrief. Komen de bestuurders er niet uit, dan kan het mogelijk nog enkele dagen duren.

Lees ook:

Deel dit artikel:

Reageren