Omroep Zeeland gaat door als calamiteitenzender

Wanneer er in Zeeland een grote calamiteit speelt, blijft Omroep Zeeland Radio onveranderd calamiteitenzender. Vanmiddag hebben Erik van Merrienboer (Veiligheidsregio Zeeland) en Monique Schoonen (Omroep Zeeland) hun handtekening gezet onder de hernieuwde afspraken over die inzet.

Monique Schoonen en Erik van Merrienboer ondertekenen de hernieuwde afspraken. (foto: Omroep Zeeland)

Hernieuwd, omdat Omroep Zeeland Radio al sinds begin jaren negentig formeel calamiteitenzender is. Dat houdt in dat de zender in geval van calamiteiten direct gebruikt kan worden voor mededelingen van het 'bevoegd gezag', in de praktijk meestal de burgemeester van de gemeente waar de calamiteit is. In de nieuwe overeenkomst zijn bijvoorbeeld de wederzijdse bereikbaarheid en onderlinge werkafspraken nog eens bekrachtigd.

Betrouwbare partner

"Voor ons zijn de afspraken heel belangrijk omdat we in Omroep Zeeland een betrouwbare partner hebben voor als het nodig is", zegt voorzitter Van Merrienboer van de Veiligheidsregio Zeeland. "En de inwoners van Zeeland kennen de weg naar de omroep. Dus ik ben heel blij dat we de samenwerking voortzetten."

"De meeste mensen weten dat Omroep Zeeland rampenzender op radio is", zegt Monique Schoonen, directeur van Omroep Zeeland. "Het kan gebeuren dat als er een crisis is, het bevoegd gezag de zender overneemt. Dat is een heel ingrijpende beslissing dus het is logisch dat je daar afspraken over maakt."

Eigen berichtgeving

Zowel de VRZ als Omroep Zeeland zetten in geval van een (dreigende) calamiteit natuurlijk ook hun eigen informatiekanalen in. Zo maken de VRZ en de Zeeuwse gemeenten gebruik van hun eigen websites en sociale media en zet Omroep Zeeland vol in op berichtgeving via website en app, sociale media, teletekst en tv.

"In een crisis moet je elkaar weten te vinden", zegt Monique Schoonen. "En de coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat dat gelukt is. Ik ben ontzettend dankbaar dat de communicatie de afgelopen tijd goed is gelopen. En daar ben ik ook trots op."

Maar waarom is alleen de radio van Omroep Zeeland calamiteitenzender? Inwoners van Zeeland kunnen immers de informatie over calamiteiten ook via bovengenoemde kanalen tot zich krijgen. De belangrijkste reden is dat radio altijd te ontvangen is. Ook wanneer stroom- en internetverbindingen uitvallen.

Omroep Zeeland Radio is te beluisteren via FM 87,9 MHz en FM 98,4 MHz (West-Walcheren en West-Zeeuws-Vlaanderen) en DAB+ Zuidwest 9D 208.064 MHz.

Daarnaast zijn er nog steeds veel inwoners die helemaal geen gebruikmaken van internet of sociale media, maar wel geïnformeerd moeten worden tijdens een calamiteit. Zij zijn aangewezen op de radio.

Wanneer er sprake is van zo'n calamiteit waar de bevolking van op de hoogte gebracht moet worden, zet de VRZ sirenes in. Wie dan Omroep Zeeland Radio aanzet krijgt daar de officiële berichten van de overheid te horen.

Onafhankelijke journalistieke berichtgeving

Ook als Omroep Zeeland Radio door VRZ is ingezet als calamiteitenzender gaat de onafhankelijke journalistieke berichtgeving van Omroep Zeeland gewoon door op radio, online, teletekst en tv.

Deel dit artikel:

Reageren