Nieuwe dijk in zee moet Nederland beschermen tegen stijgende zeespiegel

Leg vijfentwintig kilometer voor de kust een enorme nieuwe dijk aan om de kust te beschermen tegen de zeespiegelstijging. Dat zegt ingenieur Dick Butijn, lid van de commissie Zeespiegelstijging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Ingenieur Dick Butijn op de Zeedijk in Westkapelle, waar de nieuwe dijk in zee zou moeten aanlanden (foto: Omroep Zeeland)

De dijk wordt zo'n negentien meter hoog en aan beide kanten van de dijk komt een kilometersbreed duinengebied. Het biedt bescherming tegen een stijgende zeespiegel. Het meer dat tussen de huidige kust en de nieuwe dijk ontstaat kan dan meteen dienen als buffer voor zoet water. Het vangt overtollig regenwater op dat vanuit de rivieren naar de kust stroomt. Ook kunnen er getijdencentrales in de Haakse Zeedijk komen, voor het opwekken van groene energie.

Volgens ingenieur Butijn is het bufferen van zoet water net zo belangrijk als de bescherming tegen een rijzende zeespiegel. "Door klimaatverandering worden regenbuien heviger. Kijk maar naar de overstromingen in Limburg, wat dat voor gevolgen kan hebben."

Het meer dat tussen de huidige kustwering en de nieuwe zogenoemde Haakse Zeedijk ontstaat, kan dat overtollige water veilig opvangen. "Dat overtollige water kunnen we opslaan, zodat we het later weer kunnen gebruiken als zoet water voor de landbouw. We zijn in gesprek met de boeren, die ons idee heel interessant vinden", vertelt Butijn.

Butijn studeerde aan de TU Delft en is nu lid van de commissie Zeespiegelstijging van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deltacommissaris Peter Glas is voorzitter. De commissie behandelt het plan voor een nieuwe kustlijn 'serieus', stelt Butijn.

De naam Haakse Zeedijk verwijst naar de bedenker van het eerste uur: ingenieur Rob van den Haak, die twee jaar geleden op 90-jarige leeftijd overleed. Rob van den Haak en Dick Butijn kwamen halverwege de jaren negentig op elkaars pad omdat beide ingenieurs zich bezig hielden met kustbescherming. Sinds het overlijden van Rob van den Haak voert Butijn het woord over de Haakse Zeedijk.

De kosten voor zo'n nieuwe dijk voor de Nederlandse kust zijn gesteld op zo'n 92 miljard euro. Dat bedrag is best op te brengen, denkt Butijn. "Dat kunnen we over een heel veel jaren uitsmeren. Dus per jaar betekent het maar één of twee miljard. Maar kijk eens naar ons huidige dijkonderhoud, dat is ook een miljard euro. En als we niets doen tegen de zeespiegelstijging, zullen we ook de rivierdijken moeten verhogen, gemalen moeten aanpassen en bruggen moeten verhogen. Dat zijn ook enorme kosten."

Uiteindelijk zou de dijk van het Nauw van Calais tot aan de Zweedse kust moeten lopen, maar ingenieur Butijn wil beginnen voor de Zeeuwse kust. De nieuwe dijk zou dan tegen de huidige dijk van Westkapelle aan komen en vanuit daar de zee opgaan, tot aan de Maasvlakte.

Later kan dat worden uitgebouwd naar Zuid- en uiteindelijk Noord-Holland. "En over 100 jaar, dat gaan wij niet meer meemaken, ligt hij er vanaf Calais tot aan Götenborg in Zweden. Dat op die manier heel Noordwest-Europa beschermt tegen de rijzende zeespiegel", schetst Dick Butijn.

Deel dit artikel:

Reageren