Bewoners Breskens spreken zich uit over vakantieverhuur in hun dorp

Breskens is verdeeld over de aanpak van de verhuur van huizen aan toeristen. Inwoners van het dorp, die voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van het toerisme, mogen zich uitspreken in een enquête.

Breskens is verdeeld over de vraag of inwoners hun huis aan toeristen mogen verhuren (foto: ANP)

Een groep Bressiaanders nam begin september met verbazing kennis van de brief die de Dorpsraad Breskens naar de gemeente Sluis had gestuurd over de nieuwe regels voor toeristische verhuur in de gemeente. De dorpsraad vindt dat mensen het hele jaar hun huis moeten kunnen verhuren. De Facebookgroep Breskens in balans denkt dat dit niet de mening is van de meerderheid van het dorp.

Ongelijkheid

De dorpsraad vindt dat Sluis geen onderscheid moet maken tussen verhuur van huizen op vakantieparken en in de kernen. Volgens de dorpsraad leidt dit enkel tot ongelijkheid tussen verhuurders met een dikke portemonnee, zoals de kopers van een Pharos-appartement in het havengebied van Breskens, en mensen die hun eigen huis verhuren om wat bij te verdienen. De dorpsraad vindt dat er vooral gekeken moet worden of een buurt overlast ervaart van toeristen. Zo niet, dan kan een huis wat het bestuur betreft, met een vergunning best 365 dagen per jaar worden verhuurd.

Dat stuitte enkele inwoners tegen de borst. Aan hen is niks gevraagd, meent 'Breskens in balans'. De groep, die vooral uit jongeren en ouders met studerende kinderen bestaat, denkt dat de meeste mensen niet zitten te wachten op een toerist als buur en juist willen dat elke vorm van verhuur in de woonwijken wordt verboden. Daarom heeft zij een enquête uitgezet. Binnen een week kwamen er al 160 reacties binnen. Daarvan was bijna 56 procent tegen elke vorm van toeristische verhuur in de woonwijken. Bijna 92 procent was het niet eens met de zienswijze van de dorpsraad.

Om zoveel mogelijk Bressiaanders de gelegenheid te geven de enquête in te vullen, zijn de formulieren huis aan huis verspreid en kunnen deze nog tot 15 november ingeleverd worden bij MFC De Korre, Hooge Platen en de Jumbo.

Dat de huizen de pan uitrijzen, los je hier niet mee op."
Bea Keijmel, voorzitter dorpsraad.

Voorzitter Bea Keijmel van de dorpsraad zegt dat de dorpsraad met haar zienswijze heeft geprobeerd om alle belangen in het dorp te vertegenwoordigen. "Iedereen heeft de kans gehad tijdens vergaderingen om zijn mening kenbaar te maken, maar dan zie of hoor je de mensen niet." Zij denkt dat het verbod of beperken van recreatieve verhuur een woning die te koop staat, niet opeens bereikbaar maakt voor starters. "Dat de huizenprijzen de pan uitrijzen, los je hier niet mee op."

Ze vindt het prima dat er nu een enquête wordt gehouden, de dorpsraad heeft hier ook alle medewerking aan verleend; zij heeft de drukkosten voor haar rekening genomen.

Geen mosterd na de maaltijd

Voor de groep Breskens in balans, waarvan de leden niet met naam genoemd willen worden, komt de enquête niet als mosterd na de maaltijd. Hoewel de inspraakprocedure eind augustus afliep, moet de gemeenteraad eind december nog een beslissing nemen over wat de gemeente met de toeristische verhuur gaat doen. "Zeker met de verkiezingen in zicht, willen we de stem van de Bressiaanders laten horen."

Lees ook:

Meer over dit onderwerp:
Breskens gemeente Sluis toeristische verhuur
Deel dit artikel:

Reageren