Zeeland komt met plan: komende jaren opvangplekken voor 780 asielzoekers

De Zeeuwse gemeenten hebben gezamenlijk een plan opgesteld om voor de komende jaren structurele opvang te creëren in Zeeland voor in totaal 780 asielzoekers. De opvanglocaties komen in de gemeenten Goes, Middelburg en Terneuzen. Voor wat betreft de tijdelijke noodopvang die nu nodig is zijn alle gemeenten nog aan het kijken naar de mogelijkheden.
Allenstaande kinderen in vluchtelingenkamp in Griekenland
Vluchtelingen © NOS
Momenteel wordt er in het hele land gezocht naar noodopvang voor zo'n 2.300 asielzoekers. Alle gemeenten kijken daar nu naar. In Zeeland hopen de gemeenten, volgens Commissaris van de Koning Han Polman, voor 1 november daar uitsluitsel over te kunnen bieden. "Dat is een acuut probleem. Op dit moment is de vraag aan de gemeenten: kijk of je bestaande panden beschikbaar hebt waarmee je tijdelijk die druk kunt verzachten."

Alle Zeeuwse gemeenten betrokken

Polman is vanuit zijn rol als Commissaris van de Koning betrokken bij de afspraak die het Rijk met alle provincies anderhalf jaar geleden heeft gemaakt. Doel is om in elke provincie een zogeheten duurzame opvang te creëren. Dat is een structurele opvang die in de komende jaren gebruikt kan worden voor asielzoekers als dat nodig is. "Het is een Zeeuws plan waarin er op drie locaties een opvang kan komen. Gemeenten waar dat niet zal plaatsvinden, gaan kijken of ze extra statushouders kunnen opvangen of bijvoorbeeld mee kunnen helpen met inburgeringscursussen."
Vluchteling, asielzoeker of statushouder, hoe zit het?
Wanneer iemand zijn of haar land ontvlucht spreek je van een vluchteling. Op het moment dat zo iemand aankomt in een land waar hij/zij asiel wil aanvragen is het een asielzoeker. Dat blijft de persoon totdat hij of zij een status krijgt toegewezen. In dat geval spreek je van een statushouder.

Welke problemen spelen er op dit moment?

In Nederland is een noodopvangprobleem voor 2.300 asielzoekers. Daarom moeten gemeenten nu kijken waar ze plek kunnen creëren om ze op te vangen en zo te verdelen over het land. Daarnaast moeten provincies dus kijken naar de mogelijkheden voor structurele opvang. Op die manier hoopt het Rijk noodopvangproblemen zoals nu in de toekomst te voorkomen. Tot slot speelt er nog het probleem van de huisvesting van statushouders. Er zijn te weinig woningen om alle statushouders onderdak te bieden. Veel blijven daardoor in het asielzoekerscentrum zitten waardoor er daar geen plek meer is voor (nieuwe) asielzoekers.
Verder willen de Zeeuwse gemeenten kijken naar het huisvesten van statushouders. Volgens Polman komen daarvoor middelen beschikbaar vanuit het Rijk. "Dat noemen ze flexwonen zodat het gecombineerd kan worden met woningzoekenden in een eigen gemeente, arbeidsmigranten bijvoorbeeld, zodat je locaties krijgt waar meerdere groepen gebruik van kunnen maken."
De Zeeuwse gemeenten gaan het plan nu verder uitwerken om het concreet te maken. Daarbij worden ook de gemeenteraden en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers betrokken.
'We hebben in Zeeland mensen nodig en als we die goed kunnen opvangen worden we er allemaal beter van'