Eerst nog overleg voordat Zeeuwse wateren meegaan in PFAS gezondheidsonderzoek

In een brief van gedeputeerde Dick van der Velde aan Provinciale Staten staat dat na contact met minister Barbara Visser blijkt dat er eerst nog overleg moet plaatsvinden voordat de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen wordt meegenomen in het landelijk onderzoek naar de effecten van PFAS op de gezondheid. Dat overleg gaat wel op korte termijn plaatsvinden.

De Westerschelde vanuit de lucht (foto: Omroep Zeeland)

Tijdens een informatiebijeenkomst waar wetenschappers en ambtenaren uit Nederland en België woensdag toelichting gaven over de PFAS-vervuiling in de Westerschelde hoorden Statenleden tot hun verbazing en ergernis dat er nog geen opdracht was gegeven voor onderzoek naar de gevolgen van PFAS op de volksgezondheid met betrekking tot de Westerschelde en het Kanaal van Gent naar Terneuzen.

Gedeputeerde Staten geven in de brief aan het net zo te betreuren als de Statenleden, maar dat er pas antwoorden gegeven kunnen worden op vragen over de gezondheid, wanneer er onderzoek is gedaan en dat dit onderzoek door de RIVM pas gedaan wordt nadat zij daar opdracht voor hebben gekregen.

Gedeputeerde Dick van der velde (foto: Omroep Zeeland)

De provincie vindt dat een dergelijke opdracht toch echt vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat moet komen, aangezien daar het bevoegde gezag ligt. Na contact tussen gedeputeerde Van der Velde en minister Visser is er antwoord gekomen vanuit het ministerie.

Op korte termijn is er een overleg toegezegd met alle betrokken partijen om te kijken of onderzoeksvragen vanuit Zeeland alsnog meegenomen kunnen worden in het onderzoek dat dus in andere delen van Nederland al wel loopt.

Meer over dit onderwerp:
Zeeland Gezondheid PFAS
Deel dit artikel:

Reageren