Misschien mag je binnenkort veel minder mosselen en oesters rapen: 'De druk op de natuur is gigantisch'

De Provincie Zeeland wil de regels aanscherpen voor het aantal kilo's mosselen en oesters dat je per persoon mag rapen. Nu mag je nog 10 kilo per persoon uit de natuur meenemen. Als het aan de provincie ligt, wordt dat aantal kilo's binnenkort verlaagd naar 2,5 kilo.
De natuur in de Oosterschelde kan profiteren van de kweek van mosselen op zandbanken
Misschien mag je in de toekomst minder mosselen en oesters rapen © Omroep Zeeland
Niet alleen de provincie, maar ook natuurorganisaties, de visserij- en recreatiesector en andere belanghebbenden praten over het aanpassen van de regels. "Zeegroenten snijden en schelpdieren rapen zijn een Zeeuwse traditie. Het is een prachtige bezigheid. Die traditie willen we graag in ere houden, maar de druk op de natuur is gigantisch. We vinden die 10 kilo die je nu mag rapen best wel veel, daarom vinden we dat dit naar beneden moet", legt gedeputeerde Anita Pijpelink uit.

Hoe meer wij weghalen, hoe minder er overblijft voor de vogels

Die druk op de natuur heeft vooral effect op vogels: "De mosselen en oesters zijn ook voedsel voor de vogels. Hoe meer wij weghalen, hoe minder er overblijft voor de vogels. Schorren zijn belangrijke broedplekken, bijvoorbeeld voor de scholekster, tureluur, bontbekplevier en strandplevier. Dat zijn bijzondere soorten die echt afhankelijk zijn van het voedsel dat daar te vinden is", vertelt Pijpelink.
Er wordt nog besloten of het voorstel van de provincie daadwerkelijk doorgevoerd gaat worden.