Waterschapslasten voor Zeeuwen met gemiddeld 5,5% omhoog

Zeeuwen gaan in 2022 gemiddeld 5,5% meer aan waterschapslasten betalen. Dat blijkt uit de cijfers die Waterschap Scheldestromen vandaag presenteert. Investeringen in waterveiligheid, stijgende grondstof- en personeelskosten en het wegvallen van precario-inkomsten zijn de belangrijkste redenen voor het stijgen van de belastingen.

Begroting Wateschap (foto: Waterschap Scheldestromen)

Bestuurslid Denis Steijaart laat weten dat Scheldestromen voor grote uitdagingen komt te staan als het gaat om klimaatverandering. De zeespiegelrijzing levert het waterschap, met bijna 1000 kilometer aan primaire en secundaire waterkeringen, veel werk op in de toekomst. En ook de beschikbaarheid van zoet water gaat gepaard met flinke investeringen. De personeelsbezetting neemt in 2022 toe met 20 fte en er wordt rekening gehouden met een loonstijging van 3,25%.

Volgens Steijaart komen er in de komende jaren 50 voltijdsbanen bij omdat niet alleen de klimaatadaptie extra menskracht vraagt, maar ook de nieuwe 'cultuur' die het waterschap voorstaat. Die houdt in dat Scheldestromen meer de mensen gaat betrekken bij de plannen die het waterschap uit wil voeren: "Vroeger maakte we plannen en voerden ze uit. Punt. Dat gaat veranderen, maar dat kost menskracht", aldus Steijaart.

Wegvallen precariobelasting

Aan de andere kant krijgt het waterschap geen vergoeding meer voor het leggen van kabels en leidingen in bermen en gronden die in eigendom zijn, waardoor er ruim 2 miljoen euro aan inkomsten wegvalt. Het waterschap heeft aan Evides en Enduris, die profiteren van het wegvallen van deze kosten, gevraagd om die te verrekenen door hun tarieven voor hun klanten te verlagen. Steijaart zegt dat Scheldestromen investeringen niet naar voren wil schuiven. De extra kosten worden deels opgevangen door geld uit de reserves te halen, en het andere deel wordt door de stijgende belasting gedekt.

Denis Steijaart, bestuurslid financiën Scheldestromen (foto: Waterschap Scheldestromen)

Belasting voor boerenbedrijven stijgt het meest

Een meerpersoons huurhuishouden gaat volgend jaar ongeveer 16 euro meer betalen, een meerpersoonshuishouden met een koopwoning rond de 20 euro. Boerenbedrijven merken het meest van de lastenverzwaring. Afhankelijk van de WOZ-waarde en het aantal hectares gaan die bedrijven tussen de 150 en de 450 euro meer belasting afdragen.

Meer over dit onderwerp:
belasting Waterschap Scheldestromen
Deel dit artikel:

Reageren