Na tien jaar praten is nu de knoop doorgehakt: dit gebeurt er met de Zanddijk

Na tien jaar praten is nu de knoop doorgehakt: dit gebeurt er met de Zanddijk
Na tien jaar praten is nu de knoop doorgehakt: dit gebeurt er met de Zanddijk © Omroep Zeeland
De weg is één van gevaarlijkste wegen van Zeeland en er wordt al jarenlang over gepraat hoe de verkeerssituatie er beter kan. Als alles volgens plan verloopt, is aanpassen van de weg over zeven jaar helemaal afgerond en kan het verkeer dan gebruikmaken van de vernieuwde Zanddijk.
Zanddijk bij Yerseke
Zanddijk bij Yerseke © Omroep Zeeland
Er lagen verschillende opties op tafel, waaronder de aanleg van een nieuwe weg door de polder en nieuwe aansluitingen op de A58. Het aanpassen en aanpakken van de huidige Zanddijk is wat het provinciebestuur voorstelde en wat het nu dus ook geworden is. Vooral omdat het Rijk noch Rijkswaterstaat mee willen werken aan nieuwe aansluitingen en die optie ook een stuk duurder is.

Aanpassingen

De fracties van VVD, SGP, PVV Bosch, 50PLUS, CU, PvdA, CDA, PvdD en GL stemden voor deze roze-zwarte variant. De enige tegenstemmers waren de fracties van SP, FvD en ProZeeland. Wel waren er ook enkele kanttekeningen. Er werden meerdere moties aangenomen met aanpassingen waar het provinciebestuur rekening mee moet houden.
Zo willen Provinciale Staten een financieel fiasco zoals bij de Sloeweg voorkomen, dus moet het provinciebestuur bij grote stappen elke keer uitleggen wat het kost en waarom het zoveel kost. Ook moet het provinciebestuur kijken naar hoe een fietspad bij bedrijventerrein Nishoek zo veilig mogelijk kan worden aangelegd. Verder komt er een onderzoek naar een afsluitbare fietstunnel en hoe de weg zo duurzaam mogelijk kan worden aangelegd.

Niet iedereen was erbij

Niet alle 39 Statenleden waren bij de vergadering aanwezig. Ondanks genomen maatregelen als spatschermen tussen de stoelen van de Statenleden vond de Partij voor Zeeland het te link fysiek te vergaderen. Die partij kon daarom ook niet meestemmen, want dat kon alleen fysiek.
Op de huidige Zanddijk gebeuren regelmatig ongelukken.
Op de huidige Zanddijk gebeuren regelmatig ongelukken. © Omroep Zeeland / HV Zeeland
De SGP verwoordde het standpunt van de meeste Statenleden om te kiezen voor de roze-zwarte variant. Statenlid Kees van den Berge van die coalitiepartij: "Dit heeft de minste impact op het landschap, de huidige afslagen blijven behouden en voor deze aanpak is er wel geld van het Rijk en Prorail." Ook vindt de SGP, net als verschillende andere partijen, het belangrijk dat een meerderheid van de raad van Reimerswaal voor aanpassen van de huidige Zanddijk is.

Jarenlange procedures

Onder bewoners van de Zanddijk is verzet tegen het gekozen plan. Een aantal huizen moet worden gesloopt door de verbreding van de dijk, terwijl de drukke weg dichterbij andere huizen komt te liggen. Ze hebben al gezegd te gaan procederen. Dat kan tot jarenlange vertraging van de aanpak van de weg leiden.

'Gemiste kans'

Daar refereerde ook Fred Walravens van Forum voor Democratie aan: "Er wordt gedacht in kosten in plaats van investeren. Het provinciebestuur lost het liever hier op, in plaats van met vuist op de tafel slaan in Den Haag. Een gemiste kans. Slecht voor Reimerswaal, slecht voor mensen, slecht voor het bedrijfsleven."
Maar andere partijen vonden het tijd voor een keuze. Frank Kuijpers (CDA): "Uitstel geeft geen duidelijkheid. Bedrijven en bewoners wachten al zo lang, laten we tempo maken, nu doorpakken."
Aanwonende Tonis Boot laat zien tot waar de Zanddijk zal komen.
Aanwonende Tonis Boot laat zien tot waar de Zanddijk zal komen. © Omroep Zeeland
Verantwoordelijk provinciebestuurder Harry van der Maas zei dat hij het dossier een worsteling vindt. Maar dat hij wel staat achter het plan zoals het er nu ligt. Ook beloofde hij te zorgen voor goed contact met de aanwonenden van de Zanddijk, "Dit plan is duurzaam, de bereikbaarheid is gegarandeerd. En de verkeersveiligheid is gegarandeerd. Ik besef de impact van het plan op de aanwonenden, daar hebben we een zorgplicht."

Maximumsnelheid

Verder werd er nog gesproken over hoe hard er straks op de weg mag worden gereden. De PvdA pleitte voor onderzoek naar de gevolgen bij 60 kilometer per uur en 80 kilometer per uur. Van der Maas steekt in op een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur.
In grote lijnen zijn dit de varianten voor de Zanddijk.
In grote lijnen zijn dit de varianten voor de Zanddijk. © Omroep Zeeland
Vorige week dinsdagavond vergaderde de raad van Reimerswaal ook over de Zanddijk. Een meerderheid van elf raadsleden stemde na een ruim drie uur durende discussie uiteindelijk in met het voorstel van de provincie: dus aanpakken en aanpassen van de huidige weg. Er ging ook een brief met die strekking richting het provinciebestuur.

'Wantrouwen'

Alle insprekers pleitten toen voor een de duurdere aanpak: een nieuwe weg, met nieuwe aansluitingen. Oud-wethouder Martien van Overloop was één van hen. "Er is wantrouwen vanuit de burgers. Ze vinden het gekozen voorstel van de provincie geen ontsluiting, maar afsluiting."
Tijdens een eerdere vergadering pleitte ook raadslid Andries Jumelet (CU) ervoor extra tijd te nemen om zo extra geld bijeen te zoeken voor de duurdere aanpak van de gevaarlijke Zanddijk in Yerseke. Dat voorstel haalde het toen ook niet.
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat
Gedeputeerde Jo-Annes de Bat © Omroep Zeeland
De Zanddijk is een politiek beladen dossier. Eerder vergaderde Provinciale Staten ook al over de Zanddijk en toen in het bijzonder over de positie die provinciebestuurder Jo-Annes de Bat in het dossier inneemt. Twee ondernemers in de gemeente Reimerswaal en een advocaat uit Goes verwijten de gedeputeerde belangenverstrengeling.

Broer

De Bat had wel gemeld dat er een 'ver familielid' van hem in de buurt van één van de voorgestelde tracés woont, maar zweeg over grond van zijn broer rond dat tracé. Commissaris van de Koning Han Polman startte daarop vorige maand een vooronderzoek naar het handelen van De Bat, maar concludeerde toen toen dat er geen aanleiding was voor een vervolgonderzoek naar de integriteit van de gedeputeerde.