Varkensveehouderij in Geersdijk mag ondanks petitie uitbreiden tot 6.000 varkens

Varkens in varkensstal, archieffoto
Varkens in varkensstal, archieffoto © ANP
Volgens de gemeente voldoet het plan voor de uitbreiding aan het bestemmingsplan van de veehouderij. In 2013 kreeg het bedrijf de bestemming 'intensieve veehouderij' en dat maakt volgens het college van burgemeester en wethouders dat de uitbreiding naar bijna 6.000 varkens juridisch mogelijk is.
In juli 2019 kreeg de boer een vergunning voor het bouwen van nieuwe varkensstallen voor de uitbreiding van zijn vee. Nu krijgt hij van het college ook een omgevingsvergunning zodat hij ook daadwerkelijk aan de slag kan. Het gaat hoofdzakelijk om nieuwbouw, waarbij volgens de vergunning de meest duurzame technieken worden gebruikt om de leefbaarheid van de omgeving van de varkenshouderij op peil te houden.
Dat houdt onder andere in dat er per dier meer oppervlakte beschikbaar wordt. Ook moet een speciaal schuivensysteem zorgen voor de scheiding van mest en urine, wat moet zorgen voor een afname van geur, ammoniak en fijnstof in de stallen.

Bezwaren

De plaatselijke D66 startte in 2019 een petitie tegen de uitbreiding van de varkensstallen. Reden voor deze petitie waren onder andere overlast zoals stank en veelvuldig transport van voer, mest en dieren, de stikstof die de veehouderij zou uitstoten dichtbij de Natura 2000-gebieden en dierenwelzijn. De petitie werd meer dan 500 keer ondertekend.

Lees ook: