Nieuwe president rechtbank: 'Als er een probleem is, zo snel als mogelijk een vonnis'

Hij is volgens zijn eigen woorden 'transparant, helder en verbindend'. Met die eigenschappen gaat de kersverse president van de rechtbank Jasper van den Beld de uitdaging aan om de komende jaren de rechtsspraak te verbeteren in Zeeland.
Jasper van den Beld
Nieuwe president rechtbank Zeeland-West-Brabant Jasper van den Beld © Omroep Zeeland
"Ik vind het ontzettend belangrijk dat wij een goede kwaliteit aan rechtsspraak leveren, zegt de 58-jarige Tilburger. "De opleiding, de scholing en het behoud van kwaliteit van goede rechtsspraak is essentieel. Verder moeten we aansluiten bij de maatschappelijke wens, zoals tijdige rechtsspraak."

Achterstanden

De rechtsspraak kampt met achterstanden die voor 2023 moeten zijn verkleind. "Ik vind dat zorgelijk", aldus Van den Beld. "De burger wil al jaren op tijd rechtspraak krijgen. Dus als er een probleem is, zo snel als mogelijk een vonnis. Daar valt nog te winnen."
Een ander punt van aandacht is digitalisering van de rechtspraak. "Dat is in strafzaken, en dan met name in de politierechterzaken, eigenlijk wel voltooid", antwoordt Van den Beld. "Maar in de grote strafzaken, civiele en bestuurlijke zaken moet digitalisering nog grotendeels plaatsvinden."

Recht dichtbij

Voorganger Nol Vermolen opperde tijdens zijn afscheidsinterview nog een voorstel over het dichterbij brengen van recht bij de burger. Vermolen deed de suggestie dat dat gedaan kan worden door eventueel spreekuren in de provincie te houden. "Ik heb eind oktober hierover overleg gehad met de Zeeuwse meesters," zegt de nieuwe president. "Daar heb ik ook gesproken met de stichting 'Samen recht vinden in Zeeland'. Dat krijgt een vervolg."