In gemeente Sluis zit plastic afvalzak vaak vol ander afval en staat 'ie naast de container in plaats van erin

Het ging zo goed met de inzameling van plastic, blikjes en drinkpakken in de gemeente Sluis. Ten opzichte van 2020 werd dit jaar twee keer zo veel PMD ingezameld door de inwoners. Toch verdwijnen de inzamelcontainers waarschijnlijk uit het straatbeeld van Breskens, Aardenburg, IJzendijke, Oostburg en Sluis. Reden: de inwoners maken er een potje van.

Afvalzakken staan regelmatig naast de container in de gemeente Sluis (foto: ANP)

Regelmatig staan de zakken náást de verzamelcontainer, in plaats van dat ze erin zijn gegooid. En dat terwijl het PMD in de gemeente Sluis eens in de twee weken óók huis aan huis wordt opgehaald. Dus eigenlijk is het helemaal niet nodig om de afvalzakken nog naar de containers te brengen.

Zak terug naar huis? Te veel moeite!

De verwachting bij de invoering van het nieuwe afvalbeleid begin dit jaar, was dat in de containers - die bedoeld waren als extra service voor de bewoners - veel minder PMD-afval zou zitten. Maar het tegenovergestelde gebeurde: de containers op centrale locaties in de kernen zitten vaak tjokvol. Terug mee naar huis nemen is kennelijk moeilijk voor veel mensen, want de zakken die er niet meer inpassen, worden er gewoon naast gezet.

Afzender onbekend

En dat is nog niet alles: ze blijken ook nog eens vervuild met afval dat er helemaal niet in thuishoort; afval dat door het verwerkingsbedrijf niet te recyclen is. Wanneer de vuilnisophaaldienst ziet dat een PMD-zak ook restafval bevat, wordt de zak geweigerd en nemen de medewerkers de zak niet mee. Maar als deze naast een verzamelcontainer staat, is de afzender onbekend en zal deze toch moeten worden opgeruimd.

De omgeving rond de verzamelcontainers op het 17 Oktoberplein in IJzendijke is hier brandschoon, maar ligt vaak vol met plastic afvalzakken (foto: Google Maps)

Al met al een terugkerende bron van ergernis voor de gemeente Sluis. Want de zakken naast de containers ontsieren het straatbeeld en zorgen - als ze worden opengescheurd door dieren of door de wind worden weggeblazen - voor zwerfvuil in de buurt. Bovendien kan de afvalverwerker niets met het onzuivere PMD-afval en dat is weer nadelig voor Sluis om haar doelstellingen om het restafval terug te dringen, te halen.

College wil afvalcontainers weghalen

Het college wil daarom de afvalcontainers uit de grootste kernen weghalen. Dan kunnen de inwoners hun PMD-afval enkel nog aan de eigen straat zetten of naar de milieustraat brengen. Het is een voorstel, nog geen definitief besluit. De gemeenteraad van Sluis mag er zijn zegje nog over doen. Daarna beslist het college wat het gaat doen.

Wethouder Marianne Poissonnier had de verzamelcontainers het liefst willen houden: "Ik ben van mening dat als je ervoor wilt zorgen dat inwoners hun afval goed blijven scheiden, je deze faciliteit moet blijven aanbieden." Maar de meeste collegeleden kiezen voor weghalen. Ze schaart zich achter dit meerderheidsstandpunt.

Meer over dit onderwerp:
afval gemeente Sluis plastic afval
Deel dit artikel:

Reageren