EPZ wil twee nieuwe kerncentrales en huidige langer open houden

De kerncentrale bij Borssele
De kerncentrale bij Borssele © OZ
Over het langer open houden van de kerncentrale bij Borssele wordt al langer gesproken. Twee maanden geleden liet minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) al weten aan de Tweede Kamer onderzoek te doen naar de mogelijkheden hiervoor. Wat EPZ betreft kan de centrale langer open blijven, maar ze stelt daarbij wel als voorwaarde dat de financiële risico's worden afgedekt.
Om de kerncentrale Borssele ook na 2033 open te houden, moet in ieder geval het vervallen van de bedrijfsvergunning na 2033 uit de kernenergiewet worden gehaald. Als dat gebeurt, voorspelt EPZ dat een bedrijfsduurverlenging met maximaal twintig jaar mogelijk is.
Een andere optie is het bouwen van twee nieuwe kerncentrales bij Borssele, zogenoemde Generatie-III centrales met een vermogen van ieder 1.500 MW. Die nieuwe centrales kosten zo'n acht tot tien miljard euro en leveren drie keer zoveel stroom als de huidige kerncentrale.

'Centrales leveren klimaatneutrale elektriciteit'

EPZ wijst er in de toekomstvisie op dat een combinatie van het openhouden van de huidige kerncentrale en het bouwen van twee nieuwe, ongeveer in een kwart van de totale Nederlandse behoefte aan stroom kan voorzien. De centrales kunnen hiermee in de ogen van de energieproducent 'substantieel en betaalbaar bijdragen aan betrouwbare klimaatneutrale elektriciteit en een stabiel elektriciteitsnet'. Een volledig klimaatneutrale energiehuishouding in 2050 blijft daarmee volgens EPZ binnen bereik.
De twee nieuwe kerncentrales kunnen in de directe omgeving van de bestaande kerncentrale gebouwd worden. EPZ meldt dat het tegelijk bouwen van de twee nieuwe centrales de 'meest optimale strategie' is. Dan kan geprofiteerd worden van schaalvoordelen en kan het benodigde technische personeel vanuit de bestaande organisatie geleidelijk opgeleid worden.

Lees ook: