Tank op dijk Westkapelle weggetakeld voor renovatie

Tank op dijk Westkapelle weggetakeld
Voor het optillen van de tank was een contragewicht nodig van 71 ton, bijna drie keer het gewicht van de Sherman tank. Ondanks corona was er redelijk wat publiek aanwezig om met eigen ogen te zien dat de blikvanger Westkapelle tijdelijk gaat verlaten.
De renovatie wordt uitgevoerd door vrijwilligers van het Bevrijdingsmuseum Zeeland in Nieuwdorp. Daar werden de afgelopen jaren al meerdere tanks opgelapt en is de ervaring en deskundigheid. De gemeente Veere betaalt 75.000 euro voor de renovatie.

Bevrijding van Walcheren

De Sherman tank was betrokken bij de bevrijding van Walcheren en landde in november 1944 bij Westkapelle om de Duitse bezetters te verdrijven. Voor veel ouderen in het dorp heeft de tank een emotionele waarde en jongeren kennen het monument vooral als klimtoestel.
© Tank Westkapelle weggetakeld
In de afgelopen maanden was er onenigheid over wie de eigenaar is van de tank. Uit een akte uit 1961 bleek dat de gemeente Veere niet de eigenaar is, maar hem ooit in bruikleen heeft gekregen. In die clausule staat dat dat de gemeente de tank goed moet onderhouden, omdat die anders geveild zou worden.
De hoop is dat de tank voor 1 november 2021 wordt teruggeplaatst op de Zeedijk bij Westkapelle. Op die dag is de jaarlijkse herdenking.