'Vogels lijden onder toenemende recreatiedruk'

Natuurorganisaties, ecologen en vogelkenners zien de vogelstand langs de kusten van de Oosterschelde teruglopen. Ze zeggen dat dit komt doordat allerlei vormen van recreatie meer ruimte opeisen, waardoor het leefgebied van de vogels steeds kleiner wordt.
Vogels lijden onder toenemende recreatiedruk
Ecoloog en vogelonderzoeker Dirk van Straalen neemt het strandje bij de Plaat van Oude Tonge als voorbeeld: "Het is hier een én, én, én verhaal. In de zomer liggen hier mensen op het strand, en in de tijd daaromheen wordt er gezocht naar kokkels, naar pieren gestoken, honden worden er uitgelaten en ook wordt er gekitesurft. Hier is weinig ruimte voor het surfen, dus gaan de beoefenaars nogal eens buiten de aangegeven zone."

Minder vogels

Al die activiteiten gaan ten koste van de vogels die daar hun eten bij elkaar zoeken. "Die vliegen op en verbruiken vet dat ze nodig hebben voor de winter", zegt Van Stralen, "Of ze gaan naar een ander gebied om te daar te rusten en eten, maar dat gebied zit al vol met andere vogels. Zo komt de voortplanting in de knel en komen er minder vogels."
Kitesurfers vogels
Vogelonderzoeker Dirk van Straalen © Omroep Zeeland
Van Straalen ziet ook dat elk stukje dijk, waar dan ook, wordt benut door recreanten zoals wandelaars en fietsers. Hij vindt het dan ook tijd worden om eens goed na te denken wat we nu willen met de aanduidingen Natura 2000 en Nationaal Park Oosterschelde: "Want daarin zit toch duidelijk de verwijzing naar de natuur. Laten we die dan ook respecteren."
Hij denkt dat betere samenwerking en communicatie nodig is om duidelijkheid te scheppen over de regels die er gelden. De natuurgebieden rond de Oosterschelde zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van allerlei overheden zoals Provincie Zeeland, Staatsbosbeheer en Rijkswaterstaat. Handhaving van de regels ligt bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD).

Veel te weinig handhavers

De RUD streeft ernaar om dagelijks twee mensen paraat te hebben om in de Deltawateren te controleren. Volgens Dirk van Straalen en boswachter Paul Begijn van Natuurmonumenten, die een gedeelte van de Oosterschelde onder zijn hoede heeft, is dat veel te weinig.
Kitesurfers vogels
Kokkelraper bij Bruinisse © Omroep Zeeland
De RUD zegt een handhavingsplan op te gaan stellen voor de komende vijf jaar. Uitgangspunt daarbij is dat er op dit moment te weinig mensen beschikbaar zijn om alle plekken goed te kunnen controleren. Het is vervolgens aan de gemeentes, Provincie Zeeland, en waterschap Scheldestromen om te bepalen of er meer handhavers komen, en wat dat mag kosten.