PvZ: laat ADRZ en ZorgSaam samenwerken

OOST-SOUBURG - Dat is volgens de partij de enige manier om iets te doen aan de financiële problemen van de ziekenhuizen boven de Westerschelde. Vorige week werd bekend dat die voor 2011 een tekort van tien miljoen euro verwachten.
Directie weg Ook wil de Partij voor Zeeland dat de minister de directie van het Admiraal de Ruyterziekenhuis aan de kant zet. Afgelopen vrijdag spraken alle andere partijen in Provinciale Staten nog hun steun uit voor de ziekenhuisdirectie.