Uitstel van onteigeningsbesluit Waterdunen

MIDDELBURG - Reden is dat het dagelijks provinciebestuur bereid is de prijs voor de grond met tienduizend euro per hectare te verhogen. Provinciale Staten moeten daar nog mee instemmen. De vier partijen vinden dat je dan niet tegelijk een besluit over onteigening kunt nemen.
Voor meer informatie over het Waterdunen plan kunt u terecht op de dossierpagina.