Vlissingen wil woningen voor duizend arbeidsmigranten bouwen

Vlissingen wil woningen voor duizend arbeidsmigranten bouwen
De woningen komen langs de Energieweg in Oost-Souburg in de buurt van de Sloebrug waar nu vrachtwagens geparkeerd staan, op voormalig sportpark Baskensburg en op de hoek van de Bossenburghweg en de Jacoba van Beierenweg. Dat stuk grond heeft nu nog een agrarische bestemming.
Het gaat om een tijdelijke oplossing van maximaal 15 jaar, vertelt wethouder Sem Stroosnijder. "De huisvesting voor internationale werknemers is op dit moment niet goed geregeld. Ze zitten vaak met te veel mensen in kleine huizen en betalen daar ook nog eens een hoge huur voor. Dat is niet goed voor de werknemers en ook niet voor hun omgeving. Door nu grotere complexen aan te leggen, kunnen we kwalitatief betere huisvesting regelen voor een lagere prijs."
Wethouder Sem Stroosnijer bij de locatie van het voormalig sportpark
Wethouder Sem Stroosnijer bij de locatie van het voormalig sportpark © Omroep Zeeland
Ook slapen mensen soms op straat, omdat in de zomermaanden te weinig huizen beschikbaar zijn. "Dat kan echt niet", aldus de wethouder.
Op de drie locaties komen verschillende type woningen. Op de voormalige atletiekbaan gaat het om een pand waarvan de buitenkant permanent is, maar de binnenkant aan te passen is, terwijl in Oost-Souburg containers komen te staan.
"Ze zien er alleen niet uit als containers", aldus wethouder Sem Stroosnijder. "De buitenkant wordt aangepakt, waardoor ze er echt uitzien als volwaardige huizen." In sommige appartementen komen eigen doucheruimtes of keukens. Anderen moeten die faciliteiten delen, maar ze hebben wel allemaal eigen kamers.
Energieweg in Oost-Souburg in de buurt van de Sloebrug.
Energieweg in Oost-Souburg in de buurt van de Sloebrug. © Omroep Zeeland
Ook is het plan dat op elke locatie 24 uur per dag toezicht is, om overlast te voorkomen. "Je merkt het nu eenmaal wanneer mensen ergens leven, dat voorkom je niet", aldus Stroosnijder. "Maar het is natuurlijk niet de bedoeling dat er overlast komt. Daarom worden de panden goed geïsoleerd, komen er eigen sportfaciliteiten en recreatieruimtes. Daar worden ook bankjes en bijvoorbeeld barbecues neergezet, zodat er echt kan worden geleefd. En natuurlijk hopen we dat er ook buren zijn die daar naartoe komen om samen met de nieuwe bewoners contact te maken.
De locatie bij Baskensburg waar vroeger de atletiekbaan lag
De locatie bij Baskensburg waar vroeger de atletiekbaan lag © Omroep Zeeland
De nieuwe woningen zijn nodig omdat er volgens burgemeester en wethouders van Vlissingen veel internationale werknemers worden ingezet in onder meer de industrie, logistiek en zorg. Wethouder John de Jonge: "We hebben deze mensen keihard nodig om onze economie draaiende te houden. De gemeente ziet deze werknemers als nieuwe inwoners en wil dat hun verblijf zo prettig mogelijk is."

Er ligt nog niks vast

Ook geeft De Jonge aan het heel belangrijk te vinden dat met de omwonenden wordt gesproken ruim vóór de plannen vastliggen. "Zodat er niks vastligt en wensen, bedenkingen, zienswijzen al in die plannen worden meegenomen. Hierdoor worden de plannen alleen maar beter naar de toekomst toe."
Binnenkort wordt een brief gestuurd naar de direct omwonenden van de projecten. Er volgt een participatieproces waarbij de omwonenden worden betrokken, pas daarna wordt een aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente en tot slot neemt de gemeenteraad een besluit over de plannen.
Zoals de planning er nu naar uitziet trekken de eerste bewoners begin volgend jaar in de te bouwen woningen in Oost-Souburg, daarna volgt de locatie bij de Baskensburg in Vlissingen. De huisvesting op de hoek van de Bossenburgweg en de Jacoba van Beierenweg laat het langst op zich wachten. Het wordt op zijn vroegst 2023 voor daar arbeidsmigranten kunnen gaan wonen. En uiteindelijk is het ook de bedoeling dat mensen weer uit de tijdelijke woonruimtes trekken. Sem Stroosnijder: "We hopen dat deze mensen op den duur een vaste baan vinden in Vlissingen en dan ook in een eigen huis gaan wonen."