Zeshonderd voetbalvelden bos erbij, maar waar en wie gaat dat betalen?

In heel Nederland moet er tien procent aan bossen bij. Dat staat in de Bossenstrategie. Voor 2030 betekent dat voor Zeeland 410 hectare extra aan bos. Dat staat gelijk aan meer dan zeshonderd voetbalvelden, oftewel: een gebied bijna net zo groot als de stad Goes, helemaal gevuld met bomen. Grote vraag: waar komt dat en wie gaat het betalen?
Het is een wens van het Rijk en de provincie, maar de eerste heeft er geen geld voor gereserveerd en de provinciale politiek is er verdeeld over. Want de kosten en de locatie(s), zijn toch wel een dingetje.
Het natuurgebied bij Fort Rammekens. (foto: Omroep Zeeland)
Het natuurgebied bij Fort Rammekens © Omroep Zeeland
Zeeland doet het qua bos al niet zo best. Met de huidige 4.100 hectare heeft onze provincie de minste bossen van Nederland. En binnen minder dan tien jaar moet er dus flink wat bij, is het idee.
In het bosje bij Fort Rammekens bij Ritthem hebben we afgesproken met provinciale politici om daar over te praten. Eelko Vooijs van GroenLinks ziet extra groen wel zitten: "Mooi idee, ook belangrijk. Misschien moeten we zelfs naar meer dan tien procent bos erbij. Kijk maar hoe belangrijk bos is in het hele stikstofdossier, goed is voor de biodiversiteit ook. "
Wellicht willen bedrijven een eigen bos beginnen of misschien willen dorpsbewoners een dorpsbos beginnen. 
Robbert Trompetter, Zeeuwse Milieufederatie
Gert-Jan Minderhoud van de Partij voor Zeeland doet zijn achternaam recht aan. "Wij zien bos niet als een Zeeuws-eigen landschapselement. Ook in de Zeeuwse plannen staan niet veel bossen gepland. Bovendien moeten de aanplantplannen niet ten koste van goede landbouwgrond gaan."
Vooijs zegt dat er nog genoeg plek is voor nieuwe bomen. "Kijk naar het bestaande natuurnetwerk, daar kan echt wel wat bij. Of naar nieuwe plannen." Minderhoud ziet dat toch heel anders. "Het past gewoon niet zo in Zeeland. In nieuwe wijken prima, bestaande wijken ook. Maar niet ten koste van vruchtbare grond."
Debat over meer bos in Zeeland
De derde man in het bos bij Fort Rammekens zit niet in de politiek, maar heeft wel een mening over de plannen.

'Klimaatverandering vraagt dit'

"Het is nu, door de klimaatverandering, écht tijd om meer bossen en bomen aan te planten", aldus Robbert Trompetter van de Zeeuwse Milieufederatie.
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat Rijk en provincies samen een Bossenstrategie opstellen. In deze strategie benoemen Rijk en provincies gezamenlijk ambities en doelen voor bossen in Nederland. Concreet is afgesproken dat er voor 2030 door heel Nederland tien procent extra bos wordt aangeplant.
Voor Zeeland komt dat neer op 410 hectare aan bos. Of dat zo ook is, is nu nog niet duidelijk. Het zou bijvoorbeeld ook zo kunnen zijn dat uiteindelijk een bosrijkere provincie als Gelderland meer nieuw bos krijgt.
Er moet wel goed gekeken worden naar de locatie van deze nieuwe bossen, zegt hij. "Je moet geen bomen planten op hele goede, agrarische grond of op weidevogellandschappen. Maar de Manteling van Walcheren is bijvoorbeeld een perfecte plek om uit te breiden en dat geldt ook voor het natuurgebied bij Fort Rammekens."

Een probleempje

Maar waar gaat het geld voor al dit extra bos vandaan komen? "Ja, dat is nog wel een probleempje", merkt Trompetter op. "We kunnen daar deels innovatief in zijn. Wellicht willen bedrijven een eigen bos beginnen of misschien willen dorpsbewoners een dorpsbos beginnen. We zouden ook nieuwe erven aan kunnen planten. Maar uiteindelijk is er voor een heel aantal plekken toch echt geld nodig. Het zou fijn zijn als ze dat met zo'n beleidsidee ook meegeven."
Wanneer de provinciale politiek verder praat over de bosplannen is nog niet bekend. Maar het laatste boompje is er nog niet over opgezet. Dat is al wel duidelijk.