Provinciebestuur: plannen Waterpark Veerse Meer voldoen niet aan provinciale regels en beleid

Provinciebestuur: plannen Waterpark Veerse Meer voldoen niet aan provinciale regels en beleid
Provinciebestuur: plannen Waterpark Veerse Meer voldoen niet aan provinciale regels en beleid © Omroep Zeeland
Waterpark Veerse Meer wil fors uitbreiden
Waterpark Veerse Meer wil fors uitbreiden © Omroep Zeeland
Het provinciebestuur zet vraagtekens bij onder meer de 'inpassing in de landelijke omgeving' en de toepassing van de regels voor de uitstoot van stikstof. "Hoewel de recreatieve ontwikkeling ter plaatse in beginsel als positief moet worden gezien past het voorliggende ontwerp-plan niet, dan wel niet voldoende binnen het provinciaal beleid en de provinciale verordening", schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan de gemeente Middelburg.

Landingsbaan vliegveld Midden-Zeeland

Voordat de bouw van het nieuwe Waterpark Veerse Meer kan beginnen wil de provincie ook garanties dat de geplande draaiing van de baan van vliegveld Midden-Zeeland ook echt doorgaat. Dat is nodig uit veiligheidsoverwegingen en vanwege mogelijk geluidsoverlast. De gemeente moet bij de plannen uitgaan van de huidige vliegroutes, en mag van de provincie nog niet uitgaan van een gedraaide baan, totdat die beslissing ook echt genomen is. "Dit leidt tot onvoldoende juridische borging dat het bestemmingsplan (...) pas vastgesteld zal worden nadat de draaiing en verplaatsing van de start-/landingsbaan heeft plaatsgevonden", staat in de brief aan de gemeente Middelburg.
Gedeputeerde Dick van der Velde
Gedeputeerde Dick van der Velde © Omroep Zeeland

Geen toelichting

Hoewel de brief vragen oproept wil verantwoordelijk gedeputeerde Dick van der Velde (VVD) nog geen toelichting geven op de ambtelijke en juridische omschrijvingen in het stuk. "Zolang we in gesprek zijn met de gemeente Middelburg, ga ik daarover niet met de media praten", aldus Van der Velde.

887 woningen

Het nieuwe Waterpark Veerse Meer is een uitbreiding van het huidige Waterpark Veerse Meer en camping De Witte Raaf bij Arnemuiden. Het gaat om een plan van investeringsmaatschappij Driestar, die uiteindelijk een park wil creëren van 887 vakantiewoningen. Dat betreft dus 822 nieuwe vakantiewoningen, de andere 65 recreatiewoningen staan er al.
<h2>Protesten</h2><p>Het plan voor het nieuwe Waterpark Veerse Meer ligt gevoelig bij de bevolking van Arnemuiden en andere omliggende dorpen. Inwoners zijn bang dat er veel auto's van en naar het park door hun dorpen gaan rijden, en dat ze zelf niet meer bij delen van het Veerse Meer kunnen komen. In het oorspronkelijke bestemmingsplan stond zelfs dat er 1.335 vakantiewoningen op het park mochten komen te staan, maar dat is dus inmiddels teruggebracht naar een kleine 900. Investeringsmaatschappij Driestar heeft toegezegd dat de parken ruimtelijker en groener worden en dat bewoners toegang hebben tot het Veerse Meer.</p>