Toch geen negen meter hoge zendmast in de tuin voor Scharendijkse zendamateur

Archieffoto van een zendmast
Archieffoto van een zendmast © Omroep Zeeland
De zendamateur wilde een vrijstaande mast inclusief antennes in de tuin zetten. De mast zou negen meter hoog worden en in uitgeschoven stand zelfs 18,5 meter. De man deed daarvoor in 2016 een aanvraag bij de gemeente Schouwen-Duiveland, maar die keurde de aanvraag niet goed. Ook een tweede poging in 2018 had geen succes.

Vrijheid van meningsuiting

Bij de rechtbank had de zendamateur meer geluk, die oordeelde in 2019 dat het college opnieuw een besluit moest nemen. "In het besluit dient het college te motiveren dat er sprake is van een zodanige strijd met de redelijke eisen van welstand, dat het recht op vrijheid van meningsuiting in dit geval mocht worden beperkt."
Die uitspraak stuitte weer op verzet van de eigenaren van de naastgelegen woningen. Zij waren niet blij met de mogelijke komst van de hoge mast, die op ongeveer 8,5 meter van hun woning en tuin zou komen en gingen in hoger beroep. Ondertussen verleende de gemeente Schouwen-Duiveland in september 2020 alsnog een vergunning.

Geen zendmast

De uitspraak van dat hoger beroep was vandaag. Volgens de Raad van State is de weigering van de vergunning niet in strijd met artikel 10 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Daarin wordt genoemd dat iedereen recht heeft op vrijheid van meningsuiting, maar dat die uitoefening ook plichten en verantwoordelijkheden met zich meebrengt.
Eindconclusie: De zendamateur moet het zonder zendmast moet doen.