Basisschool in Oud-Vossemeer blijft dicht ondanks versoepelingen

Basisschool Sint Anthonius
Basisschool Sint Anthonius © Google Maps
Volgens scholenkoepel LPS, met 31 scholen in West-Brabant en Tholen, is er te veel onduidelijkheid over de Britse variant. Ze willen niet dat medewerkers en leerlingen gevaar lopen, omdat het volgens hen nog steeds niet duidelijk is hoeveel risico ze lopen.

'Geen goed onderwijs'

In de brief aan de ouders legt het bestuur uit dat het ook twijfelt of er wel goed les kan worden gegeven. Het kabinet adviseert om in de onderbouw les te geven in groepjes van vijf en in de bovenbouw in duo's. "Dit sluit niet aan bij het gedrag van kinderen en ook niet bij het onderwijs anno 2021. Dit getuigt van ouderwets klasgericht onderwijs-denken."
Bovendien is het een week later al voorjaarsvakantie, waardoor allerlei maatregelen voor één week zouden moeten worden opgetuigd. Volgende week moet duidelijk worden wanneer de school wél opengaat.