Inwoner Hoek gebruikt speciale machine om te zaaien

HOEK - Veel boeren en loonwerkers in Zeeland kunnen door de drassige omstandigheden niets op het land doen. Met de machine op rupsbanden kan dat wel. Het is een tractor op rupsbanden.
Wintertarwe Loonwerker Guiljam gebruikt deze machine om wintertarwe in te zaaien.
Dat had eigenlijk al gebeurd moeten zijn om een goede oogst te kunnen hebben.
Luister naar een bijdrage van Jan Parent: